Znižovanie veľkosti písma na Facebooku

Facebook nemá zabudovanú funkciu na trvalé zmeny veľkostí písma. Centrum pomoci pre web navrhuje použiť funkciu zväčšenia alebo zväčšenia textu vášho webového prehľadávača. Prístup k nim získate na paneli nástrojov prehliadača alebo pomocou klávesových skratiek. Zmenšíte tak veľkosť písma a z čítania Facebooku urobíte lepší zážitok.

1

Prihláste sa na Facebook.

2

Stlačením klávesov „Ctrl“ a „-“ súčasne zmenšíte veľkosť písma. Funguje to vo väčšine prehliadačov.

3

Kliknite na „Stránka“ a potom na „Zobraziť“ a výberom veľkosti menšej ako 100 percent zmenšíte veľkosť písma v prehliadači Internet Explorer.

4

Kliknite na ikonu Nastavenia, ktorá pripomína kľúč, a potom na znak „-“ vedľa položky Priblížiť a zmenšiť veľkosť písma v prehliadači Google Chrome.

5

Kliknite na „Zobraziť“, potom na „Priblížiť“ a potom vyberte „Zmenšiť“, čím zmenšíte veľkosť písma vo Firefoxe.