Prečo sa náhlavná súprava Bluetooth nemôže pripojiť

Náhlavná súprava Bluetooth môže byť neoceniteľná, pretože bezdrôtové pripojenie vám uvoľní ruky a môžete robiť ďalšie veci, keď budete telefonovať po celý deň. Môže to však byť frustrujúce, keď sa slúchadlá Bluetooth nebudú spoľahlivo pripájať k vášmu telefónu, a niekedy môže byť ťažké určiť dôvod. Ak si poškriabate hlavu a poviete „Bluetooth sa nepripojí k môjmu telefónu alebo iPhonu s Androidom“, pomocou niekoľkých jednoduchých krokov vyriešte a optimalizujte spojenie medzi telefónom a náhlavnou súpravou.

Rušenie pomocou Wi-Fi

Najbežnejším dôvodom problémov s pripojením Bluetooth je interferencia so signálmi Wi-Fi . Telefóny, tablety a notebooky s duálnou podporou Wi-Fi a Bluetooth majú ovládacie prvky, ktoré umožňujú koexistenciu týchto technológií.

V niektorých prípadoch môže byť výkon Bluetooth znížený prenosom Wi-Fi; napríklad ak do telefónu sťahujete streamované video alebo hudbu, mali by ste túto aplikáciu pozastaviť alebo zastaviť, kým sa nenadviaže pripojenie Bluetooth. Ak to stále nefunguje, vypnite na telefóne Wi-Fi a potom pripojte Bluetooth. Aj iné bežné domáce a kancelárske zariadenia môžu spôsobovať rušenie Bluetooth, vrátane mikrovlnných rúr, žiariviek a dokonca aj niektorých silových káblov.

Skontrolujte, či problém nie je spôsobený rušením pri premiestňovaní na nové miesto, ideálne od všetkých zariadení, ktoré používajú Wi-Fi. Ak máte kontrolu nad bezdrôtovým smerovačom a zdá sa, že spôsobuje problémy, môžete ho vyskúšať nakonfigurovať tak, aby používal iný rádiový kanál.

Skontrolujte nastavenia párovania Bluetooth

Niekedy môže byť Bluetooth na telefóne alebo zariadení jednoducho vypnuté . Ikony, ktoré označujú, či je Bluetooth zapnutý alebo vypnutý, môžu byť ťažko viditeľné alebo môžu byť skryté. Ak má vaše zariadenie obrazovku nastavení Bluetooth, ktorá umožňuje jemné riadenie správania Bluetooth, mali by ste sa ubezpečiť, že je Bluetooth „pripojiteľné“. Ak vaše zariadenie nemá takúto kontrolnú obrazovku, môžete predpokladať, že predvolené správanie zariadenia Bluetooth je „pripojiteľné“ a nemusíte hľadať spôsob, ako túto funkciu povoliť.

V príručke k zariadeniu skontrolujte, či nie je niečo zvláštne, čo musíte urobiť, aby ste zariadenie uviedli do režimu párovania Bluetooth. Uistite sa tiež, že ešte nie je pripojené k inému zariadeniu, napríklad k notebooku alebo telefónu niekoho iného, ​​a či sa váš telefón nepripojí k inému zariadeniu.

Môžete tiež vyskúšať zapnúť a vypnúť Bluetooth na telefóne alebo jednoducho resetovať obe zariadenia.

Skontrolujte stav batérie

Ďalším častým dôvodom problémov s pripojením je nízka úroveň nabitia batérie v náhlavnej súprave Bluetooth. Niektoré náhlavné súpravy nemajú sofistikované snímače úrovne nabitia batérie a keďže sa batéria takmer vybíja, procesor ovládajúci náhlavnú súpravu nemá energiu na správne fungovanie.

Ak máte problémy s pripojením, náhlavná súprava je vždy úplne nabitá. Zvážte trochu zapojenia alebo výmeny vymeniteľnej batérie, ak ju má, a potom to skúste znova.

Úplne resetujte pripojenie Bluetooth

Ak zlyhajú všetky spôsoby riešenia problémov, môže byť potrebné odstrániť spojenie z telefónu alebo iného zariadenia a znova vytvoriť spojenie s náhlavnou súpravou Bluetooth. Môže byť ťažké zistiť, ktorý komponent má poruchu - náhlavnú súpravu alebo telefón -, v obidvoch prípadoch však môže pomôcť obnovenie spojenia.

Postup odstránenia spojenia s náhlavnou súpravou sa líši od telefónu k telefónu, ale malo by to byť jednoduché zistiť z ponuky Bluetooth. Potom môžete podľa pokynov prepnúť zariadenie do „režimu párovania“, ktorý umožní vášmu telefónu reštartovať spojenie s náhlavnou súpravou.

Ak nemáte dokumentáciu dodanú so zariadením, môžete ju vyhľadať online alebo požiadať o pomoc výrobcu.