Ako automaticky abecedne zoradiť zoznam v programe Microsoft Excel

Keď organizujete údaje svojej spoločnosti v tabuľke pomocou programu Microsoft Excel, nemusíte informácie upravovať ručne, ak ich chcete usporiadať podľa abecedy. Namiesto toho môžete použiť funkciu triedenia aplikácie, ktorá vám pomôže lepšie porozumieť informáciám. Excel obsahuje možnosti na zoradenie jedného stĺpca údajov, ako aj možnosti na zoskupenie viacerých stĺpcov pri ich triedení.

Zoradiť jeden zoznam podľa abecedy

1

Spustite program Excel a otvorte tabuľku obsahujúcu zoznam, ktorý chcete zoradiť.

2

Kliknutím vyberte rozsah údajov, napríklad A1 až A20, alebo kliknutím na hlavičku vyberte celý stĺpec údajov.

3

Kliknite na ikonu „AZ“ v skupine Zoradiť a filtrovať na karte Údaje, aby ste zoznam zoradili abecedne od A do Z. Kliknutím na ikonu „ZA“ zoradíte údaje v opačnom abecednom poradí.

Zoradiť zoskupené zoznamy súčasne

1

Kliknite na ktorúkoľvek bunku v rozsahu údajov, ktoré chcete zoradiť, ak chcete zoskupiť viac stĺpcov, aby sa zoraďovali súčasne.

2

V skupine Zoradiť a filtrovať na karte Údaje kliknite na možnosť „Zoradiť a filtrovať“ a potom na tlačidlo „Vlastné zoradenie“. Zobrazí sa dialógové okno Zoradiť.

3

Ak má vaša tabuľka hlavičky, kliknite na začiarkavacie políčko „Moje údaje majú hlavičky“. Ak nepoužívate hlavičky, vaše stĺpce budú označené ako „A“, „B“, „C“ atď.

4

Kliknite na rozbaľovaciu ponuku Zoradiť podľa a potom kliknite na názov hlavičky prvého zoznamu, ktorý chcete zoradiť do skupiny. Prípadne kliknite na písmeno stĺpca a vyberte ho.

5

Kliknite na rozbaľovaciu ponuku Zoradiť podľa a potom kliknite na položku Hodnoty.

6

Kliknite na rozbaľovaciu ponuku „Poradie“ a potom na zoradenie podľa abecedy kliknite na „od A do Z“. Kliknutím na „Z - od A“ na zoradenie v opačnom abecednom poradí. Tento postup opakujte pre každý stĺpec údajov v skupine, ktorý chcete zoradiť.

7

Kliknutím na „OK“ zoradíte údaje podľa zadaných kritérií