Výhody a nevýhody bankových pôžičiek

Bankové pôžičky sú k dispozícii na financovanie nákupu zásob a vybavenia, ako aj na získanie prevádzkového kapitálu a prostriedkov na rozšírenie podnikania. Tieto pôžičky sú overenou a spoľahlivou metódou financovania malého podniku. Banky však často financujú iba firmy s podstatným kolaterálom a dlhoročnými skúsenosťami, pričom podmienky, ktoré ponúkajú, sú často veľmi prísne. Majitelia firiem by mali zvážiť výhody a nevýhody bankových pôžičiek oproti iným finančným prostriedkom.

Výhoda: Udržujte kontrolu nad spoločnosťou

Banka požičiava peniaze podniku na základe hodnoty podniku a jeho vnímanej schopnosti splácať úver prostredníctvom včasných a úplných platieb. Na rozdiel od kapitálového financovania, kde podnik vydáva akcie, banky nezaujímajú v podnikoch žiadnu vlastnícku pozíciu. Pracovníci banky sa taktiež nezapájajú do žiadnych aspektov podnikania, ktorým banka poskytuje pôžičku. To znamená, že si chcete zachovať úplnú správu a kontrolu nad svojím podnikaním bez vonkajších zásahov.

Výhoda: Bankový úver je dočasný

Len čo dlžník z podnikateľskej sféry splatí pôžičku, už nie sú voči bankovému veriteľovi žiadne ďalšie povinnosti ani iné povinnosti, pokiaľ si dlžník nebude chcieť vziať ďalšiu pôžičku. Porovnajte to s kapitálovým financovaním, keď spoločnosť môže vyplácať dividendy akcionárom tak dlho, ako bude existovať.

Výhoda: Úrok je odpočítateľný z dane

Úroky z úverov podnikovej banky sú odpočítateľné od dane. Okrem toho, najmä pri pôžičkách s pevnou úrokovou sadzbou, pri ktorých sa úroková sadzba v priebehu pôžičky nemení, zostávajú platby za splácanie pôžičky rovnaké po celú dobu životnosti pôžičky. Toto uľahčuje podnikom plánovanie a plánovanie mesačných splátok pôžičiek. Aj keď je pôžička pôžičkou s nastaviteľnou úrokovou sadzbou, vlastníci firiem môžu na výpočet budúcich splátok v prípade zmeny sadzieb použiť jednoduchú tabuľku.

Nevýhoda: Tvrdý na kvalifikáciu

Jednou z najväčších nevýhod bankových pôžičiek je, že je veľmi ťažké ich získať, pokiaľ malý podnik nemá významné skúsenosti alebo cenné zábezpeky, napríklad nehnuteľnosti. Banky sú opatrné, aby poskytovali pôžičky iba podnikom, ktoré môžu jasne splácať svoje pôžičky, a tiež sa ubezpečujú, že sú schopné pokryť straty v prípade nesplácania. Od podnikateľských dlžníkov sa môže vyžadovať poskytnutie osobných záruk, čo znamená, že v prípade zlyhania podniku môžu byť zaistené osobné aktíva dlžníka a nie je schopný splatiť celú pôžičku alebo jej časť.

Nevýhoda: Vysoké úrokové sadzby

Úrokové sadzby pre pôžičky na podnikanie od bánk môžu byť dosť vysoké a výška bankového financovania, na ktoré má podnik nárok, často nestačí na úplné uspokojenie jeho potrieb. Vysoká úroková sadzba financovania, ktoré podnik dostane, často brzdí jeho expanziu, pretože podnik musí nielen splácať úver, ale aj vysporiadať sa s ďalším financovaním na krytie prostriedkov, ktoré banka neposkytla. Pôžičky zaručené americkou administratívou pre malé podniky ponúkajú lepšie podmienky ako iné pôžičky, ale požiadavky na získanie týchto dotovaných bankových pôžičiek sú veľmi prísne.