Čo je rozpočet nákladov?

Ak budete pozorne sledovať náklady na prevádzku svojho podniku, môže vám to pomôcť pri rozhodovaní, napríklad o tom, kedy opätovne rokovať o zmluvách, expandovať na iné trhy a zvýšiť alebo znížiť vaše ceny. Rozpočty nákladov podrobne popisujú výdavky spojené s prevádzkou vášho podnikania, prevádzkou projektu alebo vývojom produktu. Vypovedá o sume peňazí, ktorú chcete vyplatiť za dané obdobie, a obsahuje položky, ako sú náklady na prácu a utility.

Popis

Rozpočet je účtovný alebo finančný plán na ďalšie obdobie, ktorým môže byť mesiac, štvrťrok, rok alebo dokonca trvanie projektu. Rozpočet nákladov je finančný plán identifikovaných výdavkov vašej spoločnosti na ďalšie obdobie. Môžete si vytvoriť rozpočet na rôzne náklady, napríklad náklady na projekt alebo vývoj produktu. Napríklad rozpočet nákladov na projekt bude zahŕňať všetky výdavky potrebné na realizáciu projektu, vrátane platov účastníkov a dodávok projektu, zatiaľ čo rozpočet výrobných nákladov môže obsahovať suroviny a režijné náklady. Vo väčšine prípadov vytvoríte nákladové rozpočty pre výdavky, ktoré sú významné pre vaše operácie.

Účel

Náklady alebo výdavky sú súčasťou vášho podnikania, ktoré znižujú vaše zisky, ale tieto náklady vám umožňujú poskytovať služby alebo vyrábať predmety. Rozhodujúcou vecou je druh a úroveň nákladov, ktoré by ste mali zaplatiť. Proces zostavovania rozpočtu vám umožňuje zistiť a objasniť vaše výdavky. Núti vás premýšľať o spôsoboch kontroly týchto výdavkov a identifikovať výdavky, ktoré je potrebné uprednostniť, aby ste dosiahli svoje ciele. Pomôže vám to určiť, aké sú vaše pracovné náklady a aké sú obmedzenia, aby ste si mohli robiť realistické plány. Rozpočty nákladov vám tiež pomôžu vyhnúť sa plytvaniu, pretože vidíte, kam míňate svoje peniaze.

Nástroj na meranie výkonu

V prípade nákladového rozpočtu budete odhadovať a vopred rozhodovať o nákladoch, ktoré získate v nasledujúcom roku alebo štvrťroku. Po skončení obdobia je potrebné porovnať náklady, ktoré ste skutočne vynaložili, s rozpočtovými nákladmi. Akékoľvek rozdiely medzi nimi povedia, či ste minuli viac alebo menej, ako je vaša rozpočtovaná suma. Potom musíte vysvetliť tieto odchýlky. Napríklad by ste mohli minúť viac, ako ste plánovali, na náklady na energiu, ak sa ceny plynu zvýšia po príprave rozpočtu. Vďaka týmto odchýlkam a vysvetleniam môžete vyhodnotiť, či vaše podnikanie podáva efektívne a kde je potrebné obmedziť výdavky.

Nastavenie rozpočtu

Ak chcete nastaviť rozpočet, musíte najskôr určiť svoje náklady. Vaše bankové výpisy sú dobrým miestom na začiatok, pretože každý mesiac vidíte presne to, čo ste vyplatili. Ak napríklad prevádzkujete reštauráciu, z bankových výpisov môžete vyberať sumy ako napríklad mzdy, potraviny, nájomné a režijné náklady, ako je elektrina, telefón a voda. Ďalej odhadnete tieto náklady na nasledujúce obdobie a skombinujete informácie z bankových výpisov s fakturačnými výpismi. Napríklad keď nastavujete rozpočet pre réžiu s elektrinou, analyzujte minulé účty a hodnotte jednotky, ktoré ste spotrebovali za každý mesiac. Zvážte tiež očakávané zmeny sadzieb účtovaných za jednotku. Na základe toho získajte priemernú sumu, ktorú ste minuli, a uplatnite dané výdavky na každý mesiac počas celého obdobia, aby ste nastavili svoj rozpočet.