Definícia tímovej práce na pracovisku

Moderní obchodní lídri vedia, že tímová práca je nevyhnutná pre úspech každého podnikania. Dávno sú preč časy, keď môže spoločnosť prosperovať, keď sa jednotlivci držia svojich kójí a nefungujú súdržne. Ako definujete tímovú prácu na pracovisku? Keď väčšina myslí na tímy, myslí si na šport, kde sa hráči snažia dosiahnuť víťazstvo. Najlepšie definuje tímová práca v podnikaní skupinu jednotlivcov, ktorí spolupracujú na splnení úlohy alebo veľkého cieľa. Pre úspech tímu je rozhodujúca rola vodcu pri vývoji a riadení tímu.

Rozvoj mentality tímu

Definícia tímovej práce na pracovisku funguje, pokiaľ sa ľudia v tíme cítia byť súčasťou, počnúc manažmentom, ktorý ustanovuje politiky začleňovania a zamestnanecké programy. Politiky a programy by mali zahŕňať školenie o rozmanitosti, politiky a postupy proti obťažovaniu a pravidlá rovnakých príležitostí.

Okrem základného súboru pravidiel a politík by si lídri mali nájsť čas a individuálne sa porozprávať s členmi tímu o obavách a vytvoriť prostredie v kancelárii aj mimo nej, kde sa členovia tímu môžu navzájom spoznávať, miešať a učiť sa nové a odlišné veci o sebe. Mnoho cvičení na budovanie tímu, ktoré lídri používajú, je určených na zapojenie členov tímu, ktorí sa môžu hanbiť alebo byť zdržanliví pri vystúpení z kabíny a pripojení sa k tabuľke spolupráce.

Pochopenie zadania úlohy

Tímy musia byť organizované. Basketbalový tím má na ihrisku päť pozícií a na lavičke pomocných hráčov, ako aj minimálne jedného trénera. Ich cieľom je vyrábať koše a vyhrávať hry, ale nemôžu to robiť, pokiaľ všetci ľudia na ihrisku nerozumejú ich úlohám. Stred a bodový strážca majú rôzne povinnosti. To isté platí aj pri vytváraní tímovej práce v kancelárii.

Vedúci musia nielen primerane delegovať úlohy, ale aj vysvetliť tímu, ako je práca jedného človeka prepojená s celým cieľom. Ľudia v tíme sú často odkázaní na to, že jedna osoba dokončí úlohu skôr, ako dokončí svoju vlastnú prácu. Túto vzájomnú závislosť je potrebné vyriešiť, aby sa zabezpečilo, že každý bude schopný efektívne udržiavať pracovný tok. Pozrite sa na reštauráciu; kuchár nevie, čo má variť, pokiaľ čašníčka nielenže prevezme objednávku, ale rýchlo ju doručí aj do kuchyne. Ak pred ich odovzdaním prijme deväť objednávok, dôjde k nevybaveniu a zákazníci majú zlú skúsenosť s čakaním na ich jedlo.

Riešenie konfliktov v tímoch

Jedným z pádov tímovej práce na pracovisku sú konflikty. Niektoré konflikty sú dobré, napríklad brainstorming nových myšlienok, ktoré by nemuseli byť v súlade s existujúcimi normami. Iný konflikt je škodlivý. Spravidla k tomu dôjde, keď majú členovia tímu medzi sebou osobné problémy alebo sa v tímovom prostredí necítia dobre. Manažéri si musia byť vedomí konfliktu a musia mať prostriedky na jeho rýchle riešenie.

Ak majú dvaja členovia tímu problém, pretože sa jeden z nich cíti diskriminovaný, manažér musí postupovať podľa protokolu spoločnosti, preskúmať ho a vyriešiť. Ak sa negatívny konflikt nebude riešiť, bude mať vplyv nielen na dvoch ľudí, ktorí spolu nevychádzajú. Každý v tíme môže zo situácie vyvinúť úzkosť a produktivita často klesá.