Čo je rozšírenie produktu v marketingu?

Rozšírenie produktu je stratégia umiestnenia zavedenej značky produktu na nový produkt, ktorý je v rovnakej kategórii. Malé spoločnosti môžu uplatniť postup rovnakým spôsobom ako veľké firmy, aby zvýšili predaj populárneho produktu ponúkaním variácií. Stratégia sa však môže vypomstiť, ak sa nepoužíva efektívne.

Príklady

Zavedené spoločnosti zaoberajúce sa spotrebným tovarom zvýšili tržby tým, že oslovili viac spotrebiteľov novými výrobkami, ktoré sa líšia od originálu na základe faktorov, ako sú chuť, dizajn a cena. Coca-Cola to dokázala s verziami svojej pôvodnej Coly, vrátane Vanilla Coke a Cherry Coke. Spoločnosť Levi's v priebehu rokov predstavila niekoľko rôznych štýlov a hodí sa k džínsom a spoločnosť Gillette predala variácie svojich žiletiek a čepelí vrátane verzií určených pre ženy.

Výhody

Podľa poradenskej spoločnosti National Marketing Federation Inc. môže rozšírenie produktovej rady pod existujúcu značku prilákať kupujúcich, ktorí majú odlišné preferencie, znížiť náklady na oslovenie kupujúcich v tej istej kategórii trhu, ktorí už túto značku poznajú, a v konečnom dôsledku zvýšiť ziskovosť. . Vedci píšuci v „Harvard Business Review“ poznamenávajú, že manažéri považujú rozšírenia za nízkorizikový a nízkonákladový spôsob, ako uspokojiť potreby rôznych segmentov zákazníkov, a v niektorých prípadoch môže spoločnosť rozšírenie využiť na získanie väčšieho podielu políc priestor v obchodoch.

Nevýhody

Pridanie príliš veľa rozšírení k existujúcemu produktovému radu predstavuje riziko kanibalizácie predaja pôvodného produktu. Ak nebude dôkladne preskúmaný, môže tiež odčerpať marketingové a iné zdroje bez záruky, že sa zvýši celkový predaj. Ak nový produkt nebude prijatý dobre, môže to tiež narušiť lojalitu a oslabiť jedinečnú príťažlivosť celkovej značky. A aj keď sa rozšírenia produktu predávajú dobre, maloobchodníci majú v poličke obmedzený priestor, ktorý môžu pre variácie vyhradiť.

Ďalšie úvahy

Je potrebné starostlivo preskúmať rozšírenia produktových radov, aby sa zabezpečilo, že skutočne uspokoja nenaplnený dopyt na trhu bez toho, aby sa drasticky znížil predaj súčasných produktov spoločnosti. Národná marketingová federácia navrhuje štvorstupňový proces: stanovenie konkrétnych potrieb zákazníkov v cieľovom segmente trhu, identifikácia prvkov, ktoré by týchto spotrebiteľov oslovili, vytvorenie jedinečnej hodnotovej ponuky na pomoc pri umiestnení produktu a výber predajných a distribučných kanálov, ktoré sa k týmto zákazníkom dostane najlepšie.