Ako napísať záväznú zmenku

Či už vo svojom podnikaní požičiavate peniaze niekomu, alebo si peniaze požičiavate osobne, pri písaní záväznej zmenky ide o zákonnú zmluvu medzi veriteľom a dlžníkom. Zmenky bežne píšu banky, poskytovatelia pôžičiek a právni zástupcovia, avšak zmenka, ktorá je správne napísaná, môže byť rovnako zákonná, ak ju uzatvárajú dvaja ľudia.

1

Do hornej časti stránky napíšte dátum napísania zmenky.

2

Napíš sumu poznámky. Pridajte sumu pôžičky, napísanú v číselnej hodnote a v dlhej forme (napísanú slovami), podobne ako by ste napísali šek.

3

Popíšte podmienky poznámky. Napíšte popis, ako má dlžník splácať úver, napríklad týždenné, mesačné alebo štvrťročné splátky. Vyplňte mesiac, deň a rok a uveďte dátum splatnosti prvej platby. Uveďte deň a mesiace, v ktorých sú splatné aj nasledujúce splátky úveru. Nakoniec do poznámky uveďte posledný deň a mesiac poslednej platby.

4

Napíš úrokovú sadzbu. Popíšte úrokovú sadzbu pôžičky v číselnej hodnote so znakom percenta a v dlhej forme. Uveďte, či je úroková sadzba pevnou alebo variabilnou sadzbou.

5

Uveďte, či je zmenka zabezpečená alebo nezabezpečená. Ak dlžník používa na zabezpečenie pôžičky kolaterál, opíšte to na zmenke. Napríklad ak je pôžička zabezpečená nehnuteľnosťou na bývanie alebo obchodným majetkom, uveďte to v poznámke tak, že uvediete adresu nehnuteľnosti a popis typu budovy, o ktorú sa jedná (obytný dom, sklad).

6

Do poznámky uveďte mená veriteľa aj dlžníka a uveďte, ktorá osoba je ktorá.

7

Napíšte úplnú poštovú adresu, na ktorú sa majú zasielať jednotlivé platby.

8

Každý dlžník by mal potvrdiť svoju povinnosť splácať úver vytlačiť a podpísať svoje meno a uviesť dátum zmenky.