Ako vypočítať pomocou programu Excel pre súčet štvorcov

Jedným zo vzorcov podporovaných programom Microsoft Excel je rovnica súčtu druhých mocnín. Ak chcete vypočítať súčet druhých mocnín pomocou programu Microsoft Excel, musíte do riadku vzorcov bunky, s ktorou pracujete, zadať konkrétny vzorec. Máte možnosť zadať do vzorca až 30 samostatných čísel a môžu mať buď formu statických čísel - napríklad 5, 4 alebo 3 - alebo spojených buniek, napríklad A5, B4 alebo C3.

1

Vyberte bunku v dokumente Microsoft Excel, ktorú chcete použiť pre funkciu súčtu štvorcov, a otvorte kartu „Vzorce“.

2

Kliknite na tlačidlo „Vložiť funkciu“ a do poľa „Vyhľadať funkciu“ zadajte „sumsq“. Kliknite na tlačidlo „Prejsť“ a vyberte funkciu „SUMSQ“, ktorá sa zobrazí v zozname nižšie. Potom kliknite na tlačidlo „OK“.

3

Do polí Čísla zadajte požadované čísla, napríklad „5“ alebo „6“, alebo čísla buniek, napríklad „A3“ alebo „C6“, a potom kliknite na tlačidlo „OK“. Vypočíta sa súčet štvorcov pre zadané čísla a výsledok sa zobrazí v bunke.