Vytvorenie letáku s MacBookom

Ak máte niečo, čo potrebujete inzerovať, môžete si o tom vytvoriť leták na svojom MacBooku. Či už chcete oznámiť nadchádzajúcu udalosť, informovať ľudí o dobrovoľníckej príležitosti, predať produkt alebo službu alebo šíriť informácie o zmiznutom miláčikovi, leták vám pomôže dostať sa von. Modely Apple MacBook sú dodávané s bezplatnou aplikáciou TextEdit, ktorá je už nainštalovaná, a pomocou tohto programu môžete vytvoriť svoj leták.

1

Kliknite na „TextEdit“ na dokumente vášho MacBooku, aby ste spustili natívny textový editor.

2

V ponuke TextEdit kliknite na „Súbor“ a z kontextovej ponuky vyberte „Uložiť“. Otvorí sa dialógové okno. Zadajte názov letáku a potom kliknite na priečinok na vašom MacBooku, do ktorého chcete dokument uložiť. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

3

Kliknite na rozbaľovaciu ponuku „Štýly“ v hornej časti okna aplikácie TextEdit. Vyberte štýl textu, napríklad „Tučné písmo“ alebo „Kurzíva“.

4

Kliknutím na jedno zo štyroch tlačidiel na zarovnanie zobrazíte slová v letáku zarovno doľava, na stred, zarovnané alebo doprava.

5

Kliknite na rozbaľovaciu ponuku „Medzery“ a výberom možnosti „Single“ alebo „Double“ upravte medzery medzi riadkami v letáku.

6

V ponuke TextEdit kliknite na „Formátovať“. Kliknite na „Písmo“ a „Zobraziť písmo“. Otvorí sa okno Písma. Kliknutím na názov písma ho použijete v letáku. Kliknutím na číslo v časti „Veľkosť“ upravíte veľkosť textu.

7

Zadajte text letáku. Môžete vybrať jednu časť textu a upraviť jej štýl, písmo a veľkosť tak, aby sa líšila od inej časti. Môžete napríklad vytvoriť nadpis letáku veľkým tučným písmom, strednú časť menším bežným písmom a potom podčiarknuť kontaktné informácie v dolnej časti.

8

Dvakrát kliknite na priečinok na vašom MacBooku, ktorý obsahuje fotografiu, a pridajte tak obrázok do svojho letáku. Presuňte obrazový súbor z priečinka do okna TextEdit a umiestnite ho tam, kde chcete, aby sa obrázok zobrazil vo vašom letáku. Kliknite na obrázok, ktorý chcete vybrať v okne TextEdit, a potom kliknite na jedno z tlačidiel na zarovnanie, aby sa obraz zobrazil zarovno doľava, na stred alebo napravo.

9

Kliknite na „Súbor“ a z kontextovej ponuky vyberte „Tlačiť“, ak chcete uložiť kópiu letáku ako PDF, otvorí sa dialógové okno. Výhodou je, že súbor PDF bude vyzerať rovnako bez ohľadu na to, aký počítač sa na jeho otvorenie použije, takže je vhodný na uverejňovanie online alebo na odoslanie ako príloha e-mailu. Kliknite na „PDF“ v dolnej časti okna a vyberte „Uložiť ako PDF“. Otvorí sa ďalšie dialógové okno. Zadajte názov letáku vo formáte PDF a kliknite na priečinok v počítači Mac, do ktorého chcete dokument uložiť. Kliknutím na tlačidlo „Uložiť“ uložíte dokument ako PDF.