Ako zálohovať poznámky a texty iPhone

IPhone zálohuje všetky vaše poznámky a texty, keď vytvoríte manuálne zálohovanie, a automatické prírastkové zálohovanie sa vytvorí pri každej synchronizácii zariadenia pomocou iTunes alebo iCloud. Vytvorenie zálohy zabezpečí, že cenné údaje uložené vo vašom iPhone sa v prípade zlyhania hardvéru nenávratne nestratia. Údaje svojej spoločnosti môžete ďalej chrániť šifrovaním zálohy uloženej v počítači. Pri ukladaní zálohy na iCloud sa všetky dáta odosielané na server iCloud automaticky šifrujú.

Zálohujte pomocou iCloudu

1

Klepnite na aplikáciu „Nastavenia“ a vyberte „iCloud“.

2

Zadajte svoje údaje do polí Apple ID a Heslo. Kliknite na tlačidlo „Prihlásiť sa“.

3

Prepnite prepínač „Poznámky“ do polohy „Zapnuté“.

4

Klepnite na „Dokumenty a údaje“ a prepnite prepínač „Dokumenty a údaje“ do polohy „Zapnuté“.

5

Klepnite na tlačidlo „iCloud“.

6

Posuňte zobrazenie nadol a vyberte možnosť „Úložisko a zálohovanie“.

7

Prepnite prepínač „iCloud“ do polohy „Zapnuté“ a kliknutím na tlačidlo „Zálohovať teraz“ spustíte svoju prvú zálohu na iCloude.

Zálohovanie pomocou iTunes

1

Pripojte svoj iPhone k počítaču pomocou dodaného kábla s konektorom USB a otvorte iTunes, ak sa nespustí automaticky.

2

V aplikácii iTunes kliknite na tlačidlo „iPhone“. Ak sa tlačidlo iPhone nezobrazuje, predtým ste aktivovali bočný panel a musíte v sekcii Zariadenia zvoliť svoj iPhone.

3

Vyberte možnosť „Tento počítač“, ktorá sa nachádza na predvolenej karte Súhrn.

4

Začiarknite políčko „Šifrovať zálohu iPhone“ a výberom možnosti „Zálohovať teraz“ vytvorte zálohu. Môžete tiež zvoliť možnosť „Synchronizovať s týmto telefónom iPhone cez Wi-Fi“, čím sa automaticky vytvorí denná záloha po pripojení zariadenia iPhone, otvorení aplikácie iTunes v počítači a pripojení k rovnakej sieti Wi-Fi.