Zvuky pre iPhone nefungujú

Textové upozornenia, ktoré sa zobrazujú na vašom iPhone, prichádzajú s možnosťou upozornenia zvukom vždy, keď dostanete textovú správu. Priradením rôznych textových tónov každému kontaktu môžete zistiť, kto vám poslal text, a to bez toho, aby ste sa pozreli na telefón. Ak na vašom iPhone nefungujú zvuky textu, možno ste ich vypli.

Riešenie problémov

1

Zatlačte bočný spínač „Ring / Silent“ nahor, aby ste ho umiestnili do polohy „Ring“. IPhone nastaví ticho na väčšinu zvukov, keď prepnete prepínač do polohy „Tichý“. Zvýšte hlasitosť na bočnej strane iPhone.

2

Klepnite na aplikáciu „Nastavenia“. Ak je prepínač Nerušiť v polohe „Zapnuté“, nastavte ho do polohy „Vypnuté“.

3

Na obrazovke Nastavenia klepnite na možnosť „Upozornenia“.

4

Vyberte možnosť „Správy“.

5

Klepnutím na iný výber ako „Žiadny“ zobrazíte ukážku predvoleného tónu na obrazovke Textový tón. Keď nájdete vhodný tón, stlačením tlačidla „Domov“ sa vrátite na domovskú obrazovku.

Priraďte jednotlivé tóny

1

Klepnite na aplikáciu Kontakty.

2

Vyberte kontakt zo zoznamu a zmeňte predvolený tón kontaktu.

3

Klepnite na tlačidlo „Upraviť“ a vyberte možnosť „Tón textu“.

4

Vyberte tón zo zoznamu Tóny výstrahy. Klepnite na možnosť Uložiť.