Ako prehrávať súbory WMA

V prehrávači Microsoft Windows Media Player môžete prehrávať zvukové súbory Windows Media. Windows Media Player je predvolene nainštalovaný spolu s operačným systémom Windows. Súbory WMA však môžete prehrávať aj v iných prehrávačoch médií, ako sú WinAmp, VLC a iTunes. Pred prehraním súboru ITunes prekóduje formát súboru WMA na formát Apple ACC.

Prehrávajte súbory WMA vo formáte WinAmp alebo VLC

1

Otvorte program Windows Prieskumník a prejdite na súbor WMA na pevnom disku, externej jednotke alebo CD.

2

Kliknite pravým tlačidlom myši alebo klepnite a podržte súbor WMA. Otvorí sa kontextové menu.

3

Kliknite alebo klepnite na možnosť „WinAmp“, „VLC“ alebo iný kompatibilný prehrávač médií v kontextovej ponuke. Zvukový súbor sa otvorí a začne sa prehrávať vo vybranom prehrávači.

Prehrávajte súbory WMA v iTunes

1

Otvorte aplikáciu iTunes.

2

Kliknite alebo klepnite na možnosť „Súbor“ na hornom navigačnom paneli a potom kliknite alebo klepnite na „Pridať súbor do knižnice“. Otvorí sa navigačné okno súboru.

3

Kliknite alebo klepnite na tlačidlo „Prehľadávať“ a prejdite na súbor WMA.

4

Kliknite alebo klepnite na súbor WMA a potom na „Otvoriť“. Súbor WMA sa automaticky prevedie do formátu AAC a pridá sa do knižnice iTunes.