Ako skenovať diapozitívy a napaľovať ich na DVD

V dnešnej digitálnej dobe sú 35 mm diapozitívy a objemné projektory, ktoré sa predtým na ich pozeranie používali, minulosťou. Namiesto toho, aby ste svoje staré snímky zabalili a uložili do podkrovia, aby ste na ne zabudli, môžete ich naskenovať do počítača a potom napáliť na disk DVD. Týmto spôsobom si budete môcť svoje spomienky prezerať priamo z obrazovky počítača alebo z televízie. Pomocou plochého skenera a niekoľkých prázdnych diskov si môžete svoje milované diapozitívy vážiť po ďalšie roky.

Skenovanie 35 mm diapozitívov

1

Pripojte skener k počítaču pomocou dodaného kábla USB. Zapnite skener a počkajte, kým sa zobrazí okno s výzvou, ktoré obsahuje rôzne typy postupov skenovania.

2

Otvorte veko skenera a utrite sklo handričkou z mikrovlákna, aby sa na naskenovaných podložných sklíčkach nezobrazili prachové častice a malé chĺpky. Pomocou ofukovača vyčistite každú podložnú skriňu pred vložením na nosič skenera.

3

Nasaďte diapozitívy na nosič a zaistite, aby lesklá strana filmu smerovala nadol k sklu.

4

V rozbaľovacej ponuke v okne výzvy vyberte možnosť „Filmové snímky“ alebo „Pozitívny film“. Ak vyberiete inú možnosť, snímky sa nebudú skenovať správne. V rámci možnosti „Uložiť do ...“ vyberte, kam chcete uložiť svoje súbory. V časti „Typ súboru“ zvoľte „.jpg“.

5

V dolnej časti okna výzvy kliknite na tlačidlo „OK“ alebo „Skenovať“. Počkajte, kým sa skenovanie nedokončí, a potom prejdite na miesto uloženia, aby ste si mohli pozrieť dokončené súbory.

6

Vykonajte kroky 1 až 5, kým sa všetky vaše snímky nepodarí úspešne naskenovať a uložiť do počítača.

Napaľovanie diapozitívov na disky DVD

1

Vložte prázdny disk DVD do jednotky počítača. Zobrazí sa okno s otázkou, čo by ste chceli s diskom urobiť.

2

V okne výzvy zvoľte možnosť „Vypáliť súbory na disk“. Zobrazí sa okno, ktoré vám umožní navigovať na miesto, kam ste uložili naskenované snímky.

3

Vyberte príslušné umiestnenie uloženia a vyberte všetky snímky, ktoré chcete napáliť. V okne výzvy kliknite na tlačidlo „OK“ alebo „Vypáliť“.

4

Po dokončení procesu vypaľovania disk vysuňte.