Ako resetovať televízny prijímač Samsung LED na výrobné nastavenia

Ak váš LED televízor Samsung nefunguje dobre alebo ak vás súčasné nastavenie nezaujíma, resetovaním televízora sa odstránia uložené nastavenia, ako sú možnosti zvuku a obrazu, aby sa obnovili pôvodné nastavenia z výroby. Televízor môže byť prospešný na pripojenie externých zariadení, ako sú počítače a projektory, na multimediálne práce, napríklad na firemné prezentácie, ale ak nefunguje tak, ako chcete, stačí reset, ktorý napraví drobné závady a umožní vám programovať nastavenia úplne od začiatku.

1

Stlačte tlačidlo „Menu“ na LED televízore Samsung alebo na diaľkovom ovládači.

2

Stlačte tlačidlá šípok nahor alebo nadol a zvýraznite možnosť „Podpora“. Stlačením tlačidla „Enter“ otvorte ponuku podpory.

3

Vyberte možnosť „Autodiagnostika“ a stlačte tlačidlo „Enter“. Vyberte možnosť „Resetovať“ a stlačte kláves „Enter“.

4

Zadajte bezpečnostný PIN televízora. Predvolený PIN je 0000; ak ste ho však predtým zmenili, zadajte nový PIN.

5

Vyberte „Áno“, aby ste potvrdili výber, keď sa na obrazovke zobrazí dialógové okno „Všetky nastavenia sa vrátia na pôvodné hodnoty z výroby okrem nastavení siete“. Televízor sa automaticky vypína a obnovuje predvolené výrobné nastavenia.