Ako povoliť integrované Wi-Fi v HP Pavilion

Niektoré modely stolových počítačov HP Pavilion sú vybavené integrovaným bezdrôtovým pripojením. Táto pohodlná funkcia vám umožní pripojiť sa k miestnej podnikovej sieti a internetu bez potreby ťažkopádneho ethernetového kábla. Spoločnosť HP predvolene zobrazuje na paneli úloh malú ikonu pripojenia k bezdrôtovej sieti (odkaz 2) na hodinách počítača. Žltá hviezdička na ikone označuje, že počítač detekuje sieť, ale nie je pripojený. Ak sa táto ikona nezobrazuje, funkcia bezdrôtovej siete je deaktivovaná a sieťové pripojenie nebolo nadviazané. Ak sa chcete pripojiť k sieti, musíte najskôr povoliť a nakonfigurovať funkciu bezdrôtovej siete.

Povoľte Wi-Fi a pripojte sa k existujúcej sieti

1

Kliknite na tlačidlo „Štart“ a potom na „Ovládací panel“. Kliknite na možnosť „Sieť a internet“. Kliknite na možnosť „Zmeniť nastavenie adaptéra“.

2

Pravým tlačidlom myši kliknite na „Pripojenie k bezdrôtovej sieti“ a z ponuky vyberte možnosť „Povoliť“. Pomocou tlačidla so šípkou späť sa vrátite do predchádzajúceho okna.

3

Kliknite na možnosť „Pripojiť k sieti“.

4

V zozname kliknite na názov svojej obchodnej siete a kliknite na tlačidlo „Pripojiť“. Zadajte heslo bezpečnostného kľúča a kliknite na tlačidlo „OK“.

Povoľte Wi-Fi a vytvorte novú sieť

1

Kliknite na tlačidlo „Štart“ a potom na „Ovládací panel“. Kliknite na možnosť „Sieť a internet“. Kliknite na možnosť „Zmeniť nastavenie adaptéra“.

2

Pravým tlačidlom myši kliknite na „Pripojenie k bezdrôtovej sieti“ a z ponuky vyberte možnosť „Povoliť“. Pomocou tlačidla so šípkou späť sa vrátite do predchádzajúceho okna.

3

Kliknite na možnosť „Ručné pripojenie k novej sieti“. Kliknite na tlačidlo „Ďalej“.

4

Zadajte informácie o konfigurácii svojej obchodnej siete. Do poľa Názov siete zadajte identifikátor SSID siete. Vyberte typ zabezpečenia vašej siete a typ šifrovania. Niektoré podnikové siete využívajú typy WPA-Enterprise alebo WPA2-Enterprise, ktoré priraďujú rôzne bezpečnostné kľúče každému používateľovi v sieti (odkaz 3). Ak nepoznáte svoj typ zabezpečenia a šifrovania siete, prihláste sa do rozšíreného bezdrôtového nastavenia smerovača alebo sa obráťte na svojho obchodného technika.

5

Zadajte bezpečnostný kľúč smerovača alebo bezdrôtové heslo. Začiarknite políčka „Spustiť toto pripojenie automaticky“ a „Pripojiť, aj keď sieť nevysiela“. Kliknutím na tlačidlo „Ďalej“ sa pripojíte k bezdrôtovej sieti.