Ako zmeniť kresbu albumu v iTunes

Ako zmeniť kresbu albumu v iTunes

Softvér Apple iTunes vám poskytne celú hudobnú knižnicu na dosah ruky a umožní vám prehliadať skladby podľa interpreta, albumu alebo žánru. Keď do svojej knižnice pridáte novú skladbu alebo album, prehľadá iTunes na internete zodpovedajúce obrázky obalov. Ak sa nájde, iTunes stiahnu dané umenie a zobrazia ho pri prehliadaní hudobnej zbierky. ITunes môžu občas stia

Čítaj viac

   Aké sú hlavné silné stránky, ktoré sú kritické pre stratégiu cielenej diferenciácie?

Aké sú hlavné silné stránky, ktoré sú kritické pre stratégiu cielenej diferenciácie?

Stratégia zameraná na diferenciáciu kombinuje prvky dvoch z troch všeobecných obchodných stratégií, ktoré identifikoval Michael Porter, expert na riadenie a autor knihy „Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors“. Porterove tri stratégie, ktoré podľa neho platia pre spoločnosti na všetkých trhoch a odvetviach, sú vodcovstvo nákladov, diferenciácia a zameranie. Stratégia zameraná na

Čítaj viac