Ako nastaviť druhý smerovač pomocou systému Verizon FiOS

Ako nastaviť druhý smerovač pomocou systému Verizon FiOS

Verizon FiOS je služba s optickými vláknami pre domáci kábel, telefón a internet. Táto služba je podobná ako v prípade každého iného domáceho internetu, ktorý vedie z optických káblov, čo je najrýchlejšia dostupná možnosť internetu. FiOS ponúka bezdrôtové pripojenie na internet, ktoré beží mimo smerovača. Router je pripojený k pevnej

Čítaj viac

  Ako sťahovať albumy na serveri Photobucket do počítača

Ako sťahovať albumy na serveri Photobucket do počítača

Photobucket, webová stránka o multimédiách, ktorá umožňuje hostiteľskému podniku zálohovať a zdieľať obrázky a videá v najrôznejších formátoch. Photobucket ukladá všetky vaše súbory do albumov, ktoré môžete prispôsobiť, aby boli usporiadané. Ďalej si môžete priečinky stiahnuť do počítača na zálohovanie alebo zdieľanie v režime offline. 1 Prihláste sa do svojho existujúceho

Čítaj viac

  Ako zmeniť počítač na bezdrôtový hotspot

Ako zmeniť počítač na bezdrôtový hotspot

Bezdrôtový hotspot v blízkosti môžu využívať niektoré podnikové zariadenia, napríklad notebooky, tablety a smartfóny. Pre notebooky môže byť výhodné pracovať bez káblového pripojenia. V prípade tabletov a smartfónov môže použitie Wi-Fi pomôcť minimalizovať použitie dátového balíka bezdrôtového operátora. Ak nemáte smerovač podporujúci Wi-

Čítaj viac

  Aký je hlavný účel hotovostného rozpočtu?

Aký je hlavný účel hotovostného rozpočtu?

Peňažný rozpočet podrobne uvádza prílev a odliv peňazí spoločnosti počas určitého rozpočtového obdobia, napríklad mesiaca, štvrťroka alebo roka. Jeho primárnym účelom je poskytnúť stav hotovostnej pozície spoločnosti v ktoromkoľvek okamihu. To pomáha spoločnosti prijímať kritické rozhodnutia, napríklad vytvárať hotovostné rezervy, aby sa zabezpečili predpokladané nedostatky a obozretné použitie prebytočných prostriedkov. Hotovostný rozpočet navyše pomáha pri u

Čítaj viac

  Divízna organizačná štruktúra

Divízna organizačná štruktúra

Divízna organizačná štruktúra rozdeľuje zamestnancov na segmenty, ktoré zodpovedajú konkrétnym produktom, službám alebo trhom. Každá divízia má určitý stupeň autonómie, doplnený o funkčné jednotky, ako sú prevádzkové, personálne, marketingové a výskumné a vývojové oddelenia určené na zameranie na konkrétne trhy a produktové rady. Táto organizačná štruktúra je vhod

Čítaj viac

  5 Zdroje energie v organizáciách

5 Zdroje energie v organizáciách

Organizácie sa skladajú z jednotlivcov, ktorí využívajú väčšiu alebo menšiu mieru sily. Autorita niekedy vychádza z titulu osoby v organizácii alebo zo špecializovaných znalostí a odborných znalostí. Iní môžu vykonávať moc prostredníctvom medziľudských vzťahov alebo sily svojej osobnosti. A ešte ďalší získavajú vp

Čítaj viac

  Rozdiel v likvidnej čistej hodnote a odhadovanej čistej hodnote

Rozdiel v likvidnej čistej hodnote a odhadovanej čistej hodnote

Čisté imanie je základným kameňom finančnej situácie. Stručne povedané, čisté imanie je rozdiel medzi hodnotou hotovosti a aktív a výškou pasív a dlhov. Čisté imanie je v zásade analogické s výkazom ziskov a strát spoločnosti. Zistenie čistého imania je nevyhnutné pre podniky, ktoré si chcú zabezpečiť bankový úver na investície, expanziu alebo iné kapitálové výdavky. Je to tiež užitočné cvičenie pri ur

Čítaj viac

  Ako zistiť, či je môj Windows Internet Explorer 32-bitový alebo 64-bitový

Ako zistiť, či je môj Windows Internet Explorer 32-bitový alebo 64-bitový

Zistenie, či používate 32-bitovú alebo 64-bitovú verziu prehľadávača Internet Explorer v systéme Windows 8, je také jednoduché ako zistenie, ktorú verziu systému Windows používate. Pri 32-bitovej inštalácii systému Windows sa vždy použije 32-bitový Prieskumník, zatiaľ čo pri 64-bitovej inštalácii systému Windows sa vždy použije 64-bitový Prieskumník. Spoločnosť Microsoft však umož

Čítaj viac

  Možnosti dobitia Kindle

Možnosti dobitia Kindle

To, ako často musíte batériu Kindle nabíjať, sa líši. Oheň sľubuje iba výdrž batérie na niekoľko hodín; zariadenia s elektronickým atramentom bude možno potrebné nabíjať iba každých pár týždňov, a to aj vtedy, iba ak používate sieť Wi-Fi. Všetky modely Kindle používajú rovnaké štandardné nabíjacie pripojenie USB, takže jeden kábel by mal fungovať s iným modelom. Nabíjanie cez USB Pamätajte, že váš

Čítaj viac

  Ako zmeniť farby jednotlivých udalostí v kalendári Google

Ako zmeniť farby jednotlivých udalostí v kalendári Google

Kalendár Google podporuje dva spôsoby zmeny farieb kalendára, ktoré vám pomôžu lepšie organizovať firemné stretnutia a udalosti. Môžete zmeniť farbu schôdzok, ako aj predvolenú farbu kalendára. Zmena farby kalendára tiež zmení farbu každej udalosti, ktorá bola automaticky priradená pri pridávaní udalosti, hoci ručne priradené farby sa pri aktualizácii farby kalendára nezmenia. Ak chcete zmeniť ručne prir

Čítaj viac

  Dôležitosť informačných systémov v organizácii

Dôležitosť informačných systémov v organizácii

Ak chcete získať maximálny úžitok z informačného systému vašej spoločnosti, musíte využiť všetky jeho kapacity. Informačné systémy získavajú na dôležitosti spracovaním údajov zo vstupov spoločnosti a generovaním informácií, ktoré sú užitočné pre správu vašich operácií. Ak chcete zvýšiť efektivitu informa

Čítaj viac

  Účel pohotovostného plánovania

Účel pohotovostného plánovania

Nikto nemôže predvídať budúcnosť alebo to, ako vonkajšie udalosti a trhové podmienky ovplyvnia jeho schopnosť pokračovať v činnosti. Podniky sa však môžu pripraviť na udalosti mimo ich kontrolu. Pomocou postupu „čo keby“ organizácie vypracujú pohotovostné plány, ktoré sa niekedy nazývajú plány kontinuity činnosti, na identifikáciu neznámych scenárov, ktoré môžu ovplyvniť ich činnosť, ako sú zemetrasenia, požiare, násilie a ďalšie situácie a ako budú reagovať na jednotlivé scenáre. Čo je pohotovostné plánovanie? Núdzovou situác

Čítaj viac

  Výhody a nevýhody aktualizácie pamäte MacBook

Výhody a nevýhody aktualizácie pamäte MacBook

Rozšírenie dostupnej pamäte MacBook RAM môže spôsobiť, že mnoho úloh, ktoré každodenne vykonávate, bude trvať kratšie. U väčšiny modelov si môžete nainštalovať pamäť sami, bez toho, aby ste za vykonanie aktualizácie museli platiť technik. Množstvo pamäte, ktoré môžete pridať do svojho MacBooku, sa líši podľa modelu, od júla 2013 je však maximálna kapacita pamäte RAM pre MacBook 16 GB. Možnosti inovácie Aj keď aktualizá

Čítaj viac

  Znižovanie veľkosti písma na Facebooku

Znižovanie veľkosti písma na Facebooku

Facebook nemá zabudovanú funkciu na trvalé zmeny veľkostí písma. Centrum pomoci pre web navrhuje použiť funkciu zväčšenia alebo zväčšenia textu vášho webového prehľadávača. Prístup k nim získate na paneli nástrojov prehliadača alebo pomocou klávesových skratiek. Zmenšíte tak veľkosť písma a z čítania Facebooku urobíte lepší zážitok. 1 Prihláste sa na Facebook. 2 Stl

Čítaj viac

  Ako legálne označiť názov skupiny

Ako legálne označiť názov skupiny

Názov vašej kapely definuje vašu hudbu a stáva sa vašou značkou. Ak chcete ostatným zabrániť v používaní mena z akýchkoľvek dôvodov, a to aj na reklamných produktoch, musíte ho chrániť prostredníctvom registrovanej ochrannej známky. Technicky môžete nárokovať práva na svoje meno kapely bez registrácie; je však ťažšie zakročiť proti ostatným, ktorí používajú meno. Registrácia vám umožňuje podať žalobu

Čítaj viac

  Čo sú práva zamestnancov na ochranu osobných údajov?

Čo sú práva zamestnancov na ochranu osobných údajov?

Právo zamestnancov na súkromie na pracovisku zahŕňa osobné informácie zamestnanca a činnosti v práci. Spoločnosti v súkromnom sektore, ktoré nepracujú na vládnej zmluve, majú voči svojim zamestnancom určité zákonné povinnosti, často im však bude politika spoločnosti diktovať mnohé práva na súkromie. Osobné informácie Zákon

Čítaj viac

  Dobrý pozdrav pre obchodné e-maily

Dobrý pozdrav pre obchodné e-maily

Vlastníci firiem zlepšujú svoj verejný obchodný obraz, keď sú ich podnikové politiky pevne stanovené pre profesionálnu komunikáciu. Je bežné, že zamestnanci sú veľmi neformálni, pokiaľ ide o obchodné e-maily. A hoci je to bežné, neformálne obchodovanie s e-mailmi nie je akceptovaným obchodným štandardom. Majitelia firiem si musi

Čítaj viac

  Ako pripojiť webovú kameru Logitech

Ako pripojiť webovú kameru Logitech

Webovú kameru alebo webovú kameru Logitech môžete použiť na uskutočnenie všetkého, od pracovných pohovorov po konferenčné hovory, pomocou softvéru, ako je Skype. Webové kamery Logitech môžu byť užitočné aj na zaznamenávanie videí a snímanie obrázkov, ktoré potom môžete zdieľať na webových stránkach, blogoch alebo na podnikových stránkach svojej firmy v sociálnych sieťach, ako je Facebook, a poskytovať tak informácie o produktoch a službách. Nainštalujte si webovú kameru Logitech

Čítaj viac

  Ako vytvoriť nový poštový účet AOL

Ako vytvoriť nový poštový účet AOL

Jedným z najdôležitejších spôsobov, ako môžete komunikovať so svojimi klientmi, je e-mail, či už ide o prediskutovanie nedávnej objednávky alebo informovanie zákazníkov o akýchkoľvek špecialitách, ktoré vaša malá firma môže mať. To samozrejme znamená, že budete musieť vytvoriť adresu prostredníctvom online poskytovateľa e-mailu, ktorú bude vaša firma používať. Jedným z takýchto poskytovateľov j

Čítaj viac

  Ako importovať obrázok do Craigslistu

Ako importovať obrázok do Craigslistu

Obrázky výrazne vylepšujú vašu reklamu Craigslist tým, že ponúkajú vizuálne podrobnosti o produkte. Craigslist ponúka dva spôsoby, ako pridať obrázok k svojmu príspevku. Prvým spôsobom je zobraziť obrázok pomocou HTML, ale táto metóda vyžaduje, aby bol obraz hostený na externom serveri. Pohodlnejšou metódou j

Čítaj viac

  Ako môžem overiť niekoho dátum narodenia?

Ako môžem overiť niekoho dátum narodenia?

Ak podniky prijímajú zamestnancov, noví zamestnanci vo formulári žiadosti spravidla uvádzajú svoj aktuálny vek alebo dátum narodenia. Tieto informácie často nie je potrebné potvrdzovať, ale niekedy môžete zistiť, že je potrebné overiť, či je osoba v skutočnosti taký vek, za aký sa vydáva. Môžu existovať aj iné k

Čítaj viac