Prenos údajov z počítača Mac do počítača cez externý pevný disk

Externé pevné disky sa pripájajú k počítačom cez univerzálnu sériovú zbernicu a obsahujú väčšie množstvo úložného priestoru ako USB flash disky. Externý pevný disk môžete použiť na prenos súborov z počítača Mac do počítača PC alebo medzi akékoľvek iné typy počítačov. Externé pevné disky sú obzvlášť užitočné na prenos veľkého množstva údajov, ktoré sa nezmestia na menšie úložné zariadenie, ako napríklad USB flash disk alebo optický disk.

1

Pripojte externý pevný disk k počítaču Mac pomocou dodávaného kábla USB. Pripojte malý koniec kábla k jednotke a väčší koniec k portu USB na počítači Mac.

2

Dvakrát kliknite na ikonu externého pevného disku, ktorá sa zobrazí na ploche vášho počítača Mac.

3

Presuňte myšou súbory a priečinky, ktoré chcete preniesť, do okna pevného disku. Do tohto okna môžete tiež kopírovať a vkladať súbory alebo priečinky.

4

Stlačte a podržte kláves „Ctrl“, kliknite na ikonu pevného disku na pracovnej ploche a po dokončení prenosu súborov kliknite na „Vysunúť“.

5

Odpojte externý pevný disk od počítača Mac a veľký koniec kábla USB pripojte k portu USB na počítači.

6

Kliknite na „Štart“, potom na „Počítač“ a dvakrát kliknite na externý pevný disk v okne Počítač.

7

Presuňte a presuňte údaje z okna externého pevného disku do priečinka v počítači. Môžete tiež vybrať súbory, kliknúť na ne pravým tlačidlom myši a potom kliknúť na príkaz Kopírovať. Pravým tlačidlom myši kliknite do cieľového priečinka a vyberte príkaz Prilepiť.