Ako previesť hlas na text v systéme Mac

Konverzia hlasu na text je praktický spôsob, ako diktovať reči, prevádzať prezentácie za behu a vytvárať písomné dokumenty, keď sú vaše ruky inak nedostupné. Váš počítač Mac má integrovanú funkciu s názvom Diktát, ktorá vám umožňuje prevádzať hlas na text. Pretože funkcia hlasovej premeny vo vašom počítači Mac sa pri konverzii textu spolieha na servery spoločnosti Apple, musíte mať pripojenie k internetu, aby ste mohli túto funkciu používať.

1

Kliknite na logo Apple v ľavom hornom rohu obrazovky počítača Mac a potom vyberte možnosť „Predvoľby systému“.

2

Kliknite na ponuku „Zobraziť“ a potom vyberte možnosť „Diktát a reč“.

3

Kliknite na kartu „Diktát“, ak ešte nie je vybratá, a potom kliknutím na prepínač „Zapnuté“ diktát povoľte.

4

Nastavte svoje preferencie. Kliknite na ikonu mikrofónu a vyberte, ktorý mikrofón chcete použiť. Ak máte k počítaču Mac pripojený iba jeden mikrofón, interný mikrofón sa vyberie automaticky. Kliknite na rozbaľovaciu ponuku „Skratka“ a vyberte, ktorý kláves alebo séria klávesov na klávesnici chcete stlačiť, aby ste oznámili počítaču Mac, že ​​má začať prevádzať hlas na text.

5

Spustite aplikáciu, kde chcete prevádzať hlas na text. Môžete použiť ľubovoľnú aplikáciu, ktorá má textové polia.

6

Umiestnite kurzor na miesto, kde chcete diktovať svoj text, stlačte klávesovú skratku alebo klávesy, ktoré ste vybrali v kroku 4, a potom začnite diktovať svoj text. Prípadne kliknite na položku Upraviť v ponuke aplikácie a potom vyberte príkaz Spustiť diktát.

7

Po dokončení deaktivujte diktát kliknutím na tlačidlo „Hotovo“ alebo opätovným stlačením klávesovej skratky alebo klávesových skratiek.