Ako nájsť nastavenie bezdrôtového smerovača pre server Linksys

Na stránke pre správu Linksys sa nachádzajú všetky základné a pokročilé nastavenia bezdrôtového smerovača Linksys vašej firmy. Tieto nastavenia sú prístupné prostredníctvom vášho internetového prehliadača po pripojení k smerovaču Linksys. Káblové alebo bezdrôtové pripojenie umožní prístup k nastaveniam smerovača, ale pri zmenách smerovača sa odporúča použiť káblové pripojenie. Napríklad zmena nastavenia bezdrôtového pripojenia pri bezdrôtovom pripojení vynúti odpojenie.

1

Pripojte sa k bezdrôtovému smerovaču Linksys. Vytvorte bezdrôtové pripojenie pripojením k bezdrôtovej sieti. Vytvorte káblové pripojenie pripojením ethernetového kábla z jedného z očíslovaných portov systému Linksys do ethernetového portu na vašom počítači.

2

Otvorte internetový prehliadač, do panela s adresou zadajte „192.168.1.1“ a stlačte „Enter“. Ak ste predtým zmenili adresu IP smerovača Linksys, zadajte novú adresu IP alebo ju vyhľadajte v príkazovom riadku. Kliknite na tlačidlo „Štart“, zadajte „cmd“ a stlačením klávesu „Enter“ otvorte príkazový riadok. Zadajte príkaz „ipconfig“ a stlačte kláves „Enter“. Pod používaným typom pripojenia vyhľadajte adresu IP „Predvolená brána“.

3

Zadajte užívateľské meno a heslo. Predvolene je používateľské meno prázdne a heslo „admin“ bez úvodzoviek. Kliknutím na tlačidlo "OK" získate prístup k nastaveniam bezdrôtového smerovača Linksys.