Ako prepojiť pracovný účet s účtom Gmail

Prepojenie pracovného e-mailového účtu s účtom Gmail je jednoduchá práca vďaka sekcii s používateľsky príjemnými nastaveniami v službe Gmail. Gmail ponúka aj možnosť filtrovania a nastavenie je často jednoduchšie na smartfónoch ako na účtoch pomocou MS Exchange alebo iných štandardných POP a IMAP. Po prepojení pracovného e-mailu s účtom Gmail budú všetky tieto e-maily smerované cez váš účet Gmail a budú označené ako pochádzajúce z vášho pracovného účtu. Budete mať tiež možnosť odpovedať pomocou rovnakého e-mailu, aby vaši príjemcovia neboli informovaní o tom, že e-mail bol odoslaný prostredníctvom služby Gmail.

1

Prihláste sa do svojho účtu Gmail. Prejdite do časti „Nastavenia účtu“ v pravom hornom rohu obrazovky.

2

Prejdite na „Účty a import“ a kliknite na „Pridať účet POP3“. Toto je v polovici stránky. Zadajte e-mail, ktorý chcete skontrolovať prostredníctvom služby Gmail. Po kliknutí na tlačidlo Ďalej sa zobrazí okno s požiadavkou na meno používateľa, heslo a server POP3.

3

Ak si chcete ponechať kópiu svojich e-mailov na pracovnom serveri, začiarknite políčko „Nechať kópiu načítanej správy na serveri“.

4

Začiarknite políčko „Označiť prichádzajúce správy štítkom“, ak chcete, aby všetky vaše pracovné e-maily mali jedinečný štítok, ktorý ich rýchlo identifikuje ako správy pochádzajúce z vášho pracovného e-mailu.

5

Kliknite na „Ďalej“ a objaví sa okno s otázkou, či chcete posielať správy pomocou pracovného e-mailu.

6

Kliknite na pole s textom „Áno, chcem, aby mi bolo možné odosielať e-maily z.“ V nasledujúcom riadku sa zobrazí výzva na zadanie mena, ktoré chcete zobraziť pri odosielaní e-mailu. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

7

Teraz máte dve možnosti. Najskôr by ste mohli smerovať cez servery Gmail. Ak vyberiete túto možnosť, budete musieť poslať overenie a zadať kód a nastavenie je dokončené. Pretože sa však jedná o pracovný e-mail, je vhodné ho odosielať pomocou serverov pracovnej domény.

8

Ak ste sa rozhodli odosielať prostredníctvom servera pracovnej domény, zadajte pre pracovný e-mail server SMTP a číslo portu.

9

Zadajte užívateľské meno a heslo pre pracovný e-mail a pre zabezpečené pripojenie vyberte buď TSL alebo SSL. Ak TSL nefunguje, vyskúšajte SSL. Niektoré pripojenia na server nepodporujú TSL. Vyberte možnosť „Pridať účet“.

10

Po overení autentifikácie vám bude na pracovný e-mail zaslaný kód. Prihláste sa do svojho pracovného e-mailu a získajte kód a zadajte ho do nastavení služby Gmail. Uistite sa, že ste na karte „Účty a import“ v nastaveniach služby Gmail vybrali možnosť „Odpovedať z rovnakej adresy, na ktorú bola správa odoslaná“.