Ako vytvoriť začiarkavacie políčko v programe Excel 2007

Používanie programu Excel na vytváranie obchodných formulárov znamená zahrnutie prvkov dostupných vo vašich webových a papierových formulároch vrátane začiarkavacích políčok. Rovnako ako iné prvky formulára v programe Excel, aj začiarkavacie políčka sa zobrazujú na vrstve výkresu nad tabuľkou a zmeny v bunkách tabuľky ich neovplyvnia, pokiaľ ich výslovne neprepojíte s bunkou.

Začiarkavacie políčko v programe Excel môže na formátovanie používať ovládacie prvky formulára programu Excel alebo ovládacie prvky ActiveX. Ovládacie prvky formulára ponúkajú jednoduché formátovanie a tiež možnosť pridať začiarkavacie políčko do hárka grafu alebo ho použiť na ovládanie makra. Ovládacie prvky ActiveX ponúkajú väčšiu flexibilitu návrhu pomocou jazyka Visual Basic for Applications na zadanie vlastností a pomocou jazyka VBA môžete spúšťať udalosti a spúšťať makra na základe interakcie so začiarkavacím políčkom.

Kontrola formulára

1

Zobrazte kartu „Vývojár“, ak sa ešte nenachádza na páse s nástrojmi programu Excel. Ak chcete zobraziť kartu „Vývojár“, kliknite na tlačidlo Microsoft Office, potom na tlačidlo „Možnosti programu Excel“ a potom na položku „Populárne“. Začiarknite políčko „Zobraziť kartu vývojára na páse s nástrojmi“ a kliknite na tlačidlo „OK“.

2

Kliknite na kartu „Vývojár“, kliknite na „Vložiť“, začiarknite políčko v časti „Ovládacie prvky formulára“ a kliknite na pracovný hárok, kam chcete umiestniť začiarkavacie políčko. Pozíciu začiarkavacieho políčka môžete upraviť pretiahnutím jeho orámovania alebo zmeniť veľkosť jeho ohraničovacieho poľa potiahnutím jeho ovládacích bodov. Začiarknutím políčka vyberte text a zadajte vlastný štítok.

3

Kliknite na položku „Vlastnosti“ v skupine „Ovládacie prvky“ na karte „Vývojár“ alebo kliknite pravým tlačidlom myši na začiarkavacie políčko a výberom položky „Ovládací prvok formátu“ otvorte dialógové okno Ovládanie formátu. Pri práci so začiarkavacím políčkom Form Control môžete upraviť jeho vzhľad a štýl a určiť odkaz na bunku, ktorý si zachová svoju hodnotu. Ak je políčko začiarknuté, vráti hodnotu „PRAVDA“ a pri zrušení začiarknutia políčka vráti hodnotu „FALSE“.

Ovládacie prvky ActiveX

1

Zobrazte kartu „Vývojár“, ak sa ešte nenachádza na páse s nástrojmi programu Excel. Ak chcete zobraziť kartu „Vývojár“, kliknite na tlačidlo Microsoft Office, potom na tlačidlo „Možnosti programu Excel“ a potom na položku „Populárne“. Začiarknite políčko „Zobraziť kartu vývojára na páse s nástrojmi“ a kliknite na tlačidlo „OK“.

2

Kliknite na kartu „Vývojár“, kliknite na „vložiť“ a v časti „Ovládacie prvky ActiveX“ začiarknite políčko a kliknite na pracovný hárok, kam chcete začiarkavacie políčko umiestniť. Pozíciu začiarkavacieho políčka môžete upraviť kliknutím kdekoľvek v jeho medziach. pole a jeho pretiahnutím, alebo veľkosť ohraničujúceho poľa potiahnutím jeho ovládacích bodov.

3

Pravým tlačidlom myši kliknite na začiarkavacie políčko a výberom možnosti „Ovládanie formátu“ otvorte dialógové okno Ovládanie formátu. Zaškrtávacie políčko Ovládacie prvky ActiveX môžete upraviť veľkosť a rotáciu ohraničovacieho poľa, ochranu, alternatívny webový text, relatívne umiestnenie a vzhľad tlače.

4

Kliknite na „Vlastnosti“ v skupine „Ovládacie prvky“ na karte „Vývojár“ alebo kliknite pravým tlačidlom myši na začiarkavacie políčko a výberom možnosti „Vlastnosti“ otvorte dialógové okno Vlastnosti a zadajte hodnoty, ktoré uprednostňujete pre každú funkciu. Ak nepoznáte hodnoty VBA pre danú vlastnosť, kliknite na jej názov a stlačením klávesu F1 otvorte tému Pomocníka pre Visual Basic pre túto vlastnosť. Ak chcete pridať skript VBA, dvakrát kliknite na začiarkavacie políčko a otvorte program Microsoft Visual Basic.