Cenová stratégia balíka

V rámci balíkových cien predávajú spoločnosti balík alebo sadu tovarov alebo služieb za nižšiu cenu, ako by účtovali, ak by si ich zákazník kúpil všetky osobitne. Bežné príklady zahŕňajú balíčky doplnkov pre nové automobily, hodnotné jedlo v reštauráciách a programy káblovej televízie. Sledovanie cenovej stratégie balíkov vám umožňuje zvýšiť zisk poskytnutím zľavy zákazníkom.

Na základe prebytku spotrebiteľov

Cena balíkov je postavená na myšlienke prebytkov spotrebiteľov. Každý zákazník má cenu, ktorú je ochotný zaplatiť za konkrétny tovar alebo službu. Ak je vami nastavená cena rovnaká alebo nižšia ako cena, ktorú je zákazník ochotný zaplatiť, zákazník kúpi, pretože cenu považuje za výhodnú. Rozdiel medzi tým, čo zákazník platí, a tým, čo bol ochotný zaplatiť, je v ekonómii známy ako prebytok spotrebiteľa. Cena balíka je pokusom o získanie väčšieho prebytku spotrebiteľov vašich zákazníkov.

Prispôsobené ceny

Príklad: Vaša autoumyváreň ponúka dve služby, čistenie exteriéru a čistenie interiéru. Pomocou prieskumu trhu a vlastných skúseností ste dospeli k záveru, že existujú dve primárne skupiny zákazníkov. Tí v skupine A sú znepokojení vzhľadom a sú ochotní zaplatiť až 15 dolárov za exteriérový balíček, ale iba 8 dolárov za interiér. Členovia skupiny B sú menej orientovaní na vzhľad, ale cenia si pohodlie; sú ochotní zaplatiť 10 dolárov za exteriérový balík a 9 dolárov za interiér.

Ak by ste mohli každému naúčtovať presne to, čo je ochotný zaplatiť, môžete získať 23 dolárov od každého zákazníka v skupine A a 19 dolárov od každého v skupine B, teda celkovo 42 dolárov od dvojice zákazníkov A a B. Pri personalizovanej cene by nevznikol prebytok spotrebiteľa.

Zvýhodnenie balíkov

Ak nemáte spoľahlivý spôsob, ako zistiť, či sú zákazníci v skupine A alebo B, keď prídu, personalizované ceny sú nemožné. V snahe presvedčiť každého zákazníka, aby si kúpil obe služby, by ste si účtovali 10 dolárov za exteriér a 8 dolárov za exteriér, pretože každá skupina je ochotná zaplatiť túto sumu za každú službu. Každý zákazník by vyprodukoval príjem v hodnote 18 dolárov, teda celkovo 36 dolárov od dvojice zákazníkov A a B. Prebytok spotrebiteľa je v tomto prípade 6 dolárov. Znova sa pozrite na to, čo je každý zákazník ochotný zaplatiť za tieto dve služby: 23 dolárov v skupine A a 19 dolárov v skupine B. Ak nastavíte cenu balíka interiér-exteriér na 19 dolárov, zarobíte 38 dolárov na pár AB, čím získate 2 doláre na zákazníka prebytok.

Ďalšie výhody balíkov

Ponuka produktov v balíkoch poskytuje výhody presahujúce iba získanie väčších výnosov od každého zákazníka. Zjednodušuje výrobu a redukuje chyby. Popremýšľajte nad reštauráciou rýchleho občerstvenia, kde si zákazníci môžu rýchlo objednať jedlo číslo 3 alebo číslo 7, a nie sendvič, hranolky a možno aj drink. Rieši tiež spory o ceny so zákazníkmi. Zákazník môže byť úplne šťastný, že zaplatí celkovú združenú cenu, napriek tomu ho vypne zoznam poplatkov za pranie bielizne, ktoré sa rovnajú presne rovnakej sume dolára.