Ako vytvoriť hypertextový odkaz s textami v aplikácii Illustrator

Hypertextový odkaz je aktívny bod alebo odkaz, napríklad tlačidlo alebo text, na webovej stránke, na ktorú používateľ klikne, aby načítal adresu URL. Hypertextové odkazy z textu môžete vytvárať v programe vektorovej grafiky Adobe Illustrator vytvorením rezu s funkciou Make Slice programu. Potom pomocou dialógového okna Možnosti rezu priradíte rezu adresu URL.

1

Otvorte existujúci súbor AI aplikácie Illustrator obsahujúci text, ktorý chcete vytvoriť hypertextový odkaz, alebo založte nový dokument aplikácie Illustrator kliknutím na ponuku „Súbor“ a výberom možnosti „Nový“. Týmto sa otvorí dialógové okno Nový dokument. Kliknite na rozbaľovaciu ponuku „Nový profil dokumentu“ a vyberte typ dokumentu. Napríklad ak vytvárate kresbu Illustratoru pre internet, zvoľte „Web“. Nastavte veľkosť dokumentu v poliach „Šírka“ a „Výška“ a potom kliknite na „OK“.

2

Vyberte „Textový nástroj“, piaty nástroj na paneli Nástroje.

3

Kliknite na umiestnenie na stránke, kde chcete vytvoriť textový hypertextový odkaz.

4

Zadajte požadovaný text.

5

Vyberte text.

6

Kliknite na ponuku „Objekt“, vyberte položku „Plátok“ a potom z rozbaľovacej ponuky vyberte možnosť „Vytvoriť“. Illustrator vytvorí nový rez z vybratého textu. Keď vytvoríte rez, Illustrator prevedie vybraný objekt na grafiku a umiestni ho do tabuľky HTML.

7

Kliknite na ponuku „Objekt“, vyberte položku „Rez“ a potom z rozbaľovacej ponuky vyberte možnosť „Možnosti rezu“. Týmto sa otvorí dialógové okno Možnosti rezu.

8

Do poľa „URL“ zadajte požadovanú adresu URL. Ak je napríklad URL adresa stránky na rovnakom webovom sídle ako stránka, ktorá bude obsahovať túto grafiku, potom bude touto adresou URL názov stránky, napríklad „mypage.html“. Ak je adresou URL stránka na inom webovom serveri, zadajte celú cestu k tejto stránke, napríklad „//mywebsite.com/mypage.html“.

9

Kliknite na rozbaľovaciu ponuku Cieľ a vyberte požadovaný cieľ. Ak chcete napríklad načítať prepojenú stránku v tom istom okne prehliadača, zvoľte „sám“. Ak chcete načítať stránku s odkazom v novom okne prehliadača, vyberte možnosť „_blank“.

10

Kliknite na tlačidlo „OK“.

11

Kliknite na ponuku „Súbor“ a vyberte možnosť „Uložiť pre web a zariadenia“. Týmto sa otvorí dialógové okno Uložiť pre web a zariadenia, ktoré umožňuje uložiť kresbu Illustratoru ako webovú stránku.

12

Kliknite na tlačidlo „Uložiť“. Týmto sa otvorí dialógové okno Uložiť optimalizované ako.

13

Do poľa „Názov súboru“ zadajte názov tejto stránky.

14

Kliknite na rozbaľovaciu ponuku „Uložiť ako typ“ a vyberte „HTML a obrázky (* .html)“.

15

Kliknite na tlačidlo „Uložiť“.