Ako povoliť lokalizačné služby pre iPad

Služby určovania polohy sú funkciou iOS, ktorá umožňuje iPadu určovať jeho polohu pomocou informácií Wi-Fi, GPS alebo celulárnej siete. Je to užitočné napríklad pri používaní mapových aplikácií, ako sú napríklad Mapy Google, alebo aplikácií závislých od polohy, napríklad Foursquare. Povolenie služieb určovania polohy je jednoduchý a rýchly proces.

1

Klepnite na iPade na ikonu „Nastavenia“.

2

Klepnite na „Služby určovania polohy“.

3

Posunutím posúvača Služby určovania polohy z polohy „Vypnuté“ do polohy „Zapnuté“ povolíte služby určovania polohy.