Ako posúvať nahor na obrazovke systému Linux

Strata času a produktivity vážne ovplyvňuje malý podnik. Ak v rámci svojho podnikania pracujete na diaľku pomocou príkazového riadku, GNU Screen, ktorý je správcom okien multiplexovania na celú obrazovku, zabraňuje stratám údajov, pretože vaše programy sa naďalej spúšťajú, aj keď sa pripojenie stratí. Schopnosti multiplexovania obrazovky vám umožňujú spúšťať viac programov v jednej konzole, čo nielen zvyšuje vašu efektivitu, ale je nevyhnutnosťou aj vtedy, ak máte napríklad povolenú iba jednu reláciu SSH súčasne. Pretože program Screen prevezme správu vašich vzdialených programov, nemôžete počas spustenia programu Screen používať funkciu rolovania emulátora terminálu; na prístup do medzipamäte rolovania musíte použiť príkazy na obrazovke.

1

Na klávesnici stlačte kláves „Ctrl-A“ a stlačte kláves „Esc“.

2

Stlačením klávesov so šípkami „nahor“ a „nadol“ alebo klávesov „PgUp“ a „PgDn“ prechádzate predchádzajúcim výstupom.

3

Stlačením klávesu „Esc“ ukončíte režim rolovania.