Zmena časového pásma v systéme Android

Keď je vaše zariadenie s Androidom pripojené k celulárnej sieti, automaticky aktualizuje svoje hodiny tak, aby zodpovedali vášmu aktuálnemu časovému pásmu. Ak sa nemôžete pripojiť k sieti (napríklad keď ste v lietadle), použite nastavenie času na manuálnu zmenu časového pásma v zariadení Android. Android si ponechá zmenu časového pásma, kým ho nezmeníte znova manuálne alebo znova nepovolíte automatické načítanie časového pásma.

1

V systéme Android stlačte tlačidlo „Menu“ a potom klepnite na „Nastavenia“.

2

Posuňte sa nadol do dolnej časti ponuky Nastavenia a klepnite na „Dátum a čas“.

3

Zrušte začiarknutie políčka vedľa možnosti „Automatické“. Android už nenačíta časové pásmo z vašej mobilnej siete.

4

Klepnutím na „Vybrať časové pásmo“ zobrazíte zoznam časových pásiem.

5

Posuňte sa nadol v zozname a klepnite na miesto v požadovanom časovom pásme. Prípadne vyberte časové pásmo podľa názvu.

6

Stlačením tlačidla „Domov“ sa vrátite na domovskú obrazovku Androidu. Na displeji sa zobrazí čas, ktorý zodpovedá novému časovému pásmu.