Ako sa vyhnúť automatickému uzamknutiu v systéme Windows 7

Na zabezpečenie ochrany údajov v počítači v pracovnom prostredí obsahuje systém Windows 7 funkciu, ktorá uzamkne operačný systém a vyžaduje opätovné otvorenie hesla systému Windows po aktivácii šetriča obrazovky. Aj keď táto funkcia môže chrániť vaše dáta, môže slúžiť aj ako prekážka v prípade, že často odomykate počítač. Automatické blokovanie môžete zakázať pomocou ovládacieho panela, aby ste po aktivácii šetriča obrazovky mohli okamžite pokračovať v používaní.

1

Otvorte ponuku Štart a kliknutím na ikonu „Ovládací panel“ otvorte okno Ovládací panel.

2

Kliknite na položku „Vzhľad a prispôsobenie“.

3

V kategórii „Personalizácia“ v hornej časti okna kliknite na „Zmeniť šetrič obrazovky“.

4

Začiarknutím políčka zrušíte začiarknutie políčka vľavo od položky „Obnoviť, zobraziť prihlasovaciu obrazovku“.

5

Kliknutím na tlačidlo „OK“ uložte zmeny a okamžite ich uplatnite.