Ako použiť vonkajšiu hranicu v programe Excel

Microsoft Excel sa používa ako obchodný nástroj „tabuľka a prezentácia“ minimálne tak často, ako sa používa na vykonávanie výpočtov, čiastočne preto, že jeho bunková štruktúra na zadávanie údajov už má zarovnávaciu mriežku a jej nástroje na zaistenie dobrého vzhľadu mriežky sú viac. ľahko dostupné ako Word. Jednou z techník, ktorú môžete v programe Excel použiť na vylepšenie prezentácie, je priradiť vonkajšie ohraničenie k bunke alebo skupine buniek, aby ste im venovali jemnú pozornosť.

1

Kliknite na kartu „Domov“.

2

Vyberte rozsah buniek kliknutím na jednu a pretiahnutím kurzora nad nimi. Zmenia odtieň, aby ukázali, že boli vybratí.

3

Kliknite na rozbaľovaciu ponuku Hranice, bezprostredne pod rozbaľovacou ponukou Písmo.

4

Vyberte možnosť „Vonkajšie hranice“, aby ste vybrali čiaru s veľkosťou 0,25 bodu okolo vybratých buniek, alebo možnosť „Hrubé ohraničenie“, ak chcete zvoliť silnejší ťah. Môžete zmeniť „štýly čiar“ ohraničenia. Môžete tiež zvoliť možnosť „Nakresliť hranice“ a nakresliť hranice ručne pomocou myši.