Ako bootovať MacBook Air z USB externého disku

Aj keď je ľahký a má všetky zvončeky a píšťalky ostatných modelov, MacBook Air má určité obmedzenia. Jedným z nich je to, že jeho diskový priestor je prémiový. Navyše je to počítač a je náchylný na poruchy alebo blokovania. V určitom okamihu bude pravdepodobne potrebné zaviesť systém z iného zdroja. Buď je operačný systém poškodený a nemôžete ho opraviť ani v bezpečnom režime, alebo sa snažíte ušetriť miesto na pevnom disku, aby ste mohli svoju veľkú multimediálnu prezentáciu uchovávať na jednom mieste. Môžete ho bootovať z USB disku, pokiaľ je správne rozdelený na oddiely a má rovnakú verziu vašej kópie OS X.

1

Pripojte jednotku USB k jednému z portov USB MacBooku Air.

2

Kliknite na logo Apple a vyberte možnosť „Reštartovať“.

3

Kliknutím na tlačidlo „Reštartovať“ potvrdíte, že chcete počítač reštartovať.

4

Podržte stlačenú klávesu „Možnosť“, kým sa nezobrazí Správca spustenia.

5

Stlačením klávesov so šípkou doprava alebo doľava na klávesnici vyberte jednotku USB.

6

Stlačením klávesu Enter spustíte systém z jednotky USB.