Ako nastaviť telefón s Androidom na vypnutie roamingu

Váš telefón s Androidom je vysoko prispôsobiteľný a poskytuje vám kontrolu nad základnými funkciami telefónu, ako je využitie dát a nastavenie pri roamingu, to znamená v prípade, že sa nachádzate v inej sieti ako váš vlastný operátor. Pomocou hlavného nastavenia telefónu zakážete všetku spotrebu dát pri roamingu. O tom, kedy sa pohybujete v zahraničí, budete stále vedieť podľa indikátora sily signálu na stavovom riadku, kde uvidíte štandardné zelené pruhy a malé písmeno „R“ pre „roaming“.

1

Stlačením tlačidla „Domov“ sa dostanete na domovskú obrazovku.

2

Stlačte tlačidlo „Ponuka“.

3

Klepnite na „Nastavenia“, „Bezdrôtové pripojenie a siete“ a „Mobilné siete“.

4

Skontrolujte, či nie je začiarknutá možnosť „Dátový roaming“. Ak je začiarknuté, odškrtnite ho klepnutím.

5

Stlačením tlačidla „Domov“ alebo „Späť“ ukončíte nastavenie „Mobilné siete“.