Ako prenášať obrazové súbory z domáceho počítača do telefónu Samsung Galaxy 3

Aplikáciu Galéria Samsung Galaxy S3 môžete použiť ako prenosné portfólio svojich obrázkov vrátane tých, ktoré nasnímate na iných zariadeniach. Galaxy S3 sa môže pripojiť k domácemu počítaču a na prenos obrázkov fungovať ako flash disk alebo externý pevný disk. Skopírujte obrázky do a z telefónu a počítača prístupom k adresárom fotografií v telefóne a na jeho pamäťovej karte cez rozhranie Prieskumník súborov na vašom zariadení.

1

Spustite Windows na domácom počítači a zapnite telefón Samsung Galaxy S3.

2

Pripojte menší koniec Micro B kábla USB k nabíjaciemu portu na Galaxy S3.

3

Pripojte väčší koniec kábla USB typu A k otvorenému portu USB v počítači.

4

Počkajte, kým sa nezobrazí okno automatického prehrávania, a potom vyberte možnosť „Otvoriť zariadenie na prezeranie súborov“.

5

V okne Prieskumníka súborov vyberte adresár „Telefón“. Ak máte nainštalovanú pamäťovú kartu, môžete si zvoliť možnosť „Karta“.

6

Otvorte priečinok „Obrázky“ a nechajte okno otvorené.

7

Otvorte nové okno Prieskumníka a vyhľadajte na počítači obrázky, ktoré chcete pridať do Galaxy S3.

8

V okne Prieskumníka súborov v počítači vyberte obrázky, ktoré chcete pridať do Galaxy S3, a potom na paneli skratiek stlačte tlačidlo „Kopírovať“.

9

Vráťte sa do okna Prieskumníka súborov v Galaxy S3 a na paneli skratiek stlačte tlačidlo „Vložiť“.

10

Počkajte, kým okno s upozornením na prenos súborov nezmizne, čo znamená dokončenie prenosu obrazu do vášho Galaxy S3.

11

Po dokončení prenosu súborov odpojte kábel USB od počítača a Galaxy S3. Telefón teraz prehľadá pamäť, či neobsahuje nové údaje, a pridá obrázky do galérie.