Ako sťahovať obrázky v službe Gmail

Gmail podporuje obrázky v e-mailoch dvoma rôznymi spôsobmi; buď ako príloha k e-mailu, alebo zobrazené priamo v tele e-mailu. Stiahnutie obrázka vám umožní natrvalo uložiť jeho kópiu na pevný disk počítača. Obrázok v Gmaile môžete nielen uložiť priamo na pevný disk, ale môžete ho tiež uložiť priamo do svojho účtu Disku Google. Spôsob stiahnutia obrázka do počítača sa bude líšiť v závislosti od toho, či ste obrázok dostali ako súčasť správy alebo ako prílohu.

Uložiť obrázok odoslaný ako prílohu

1

Otvorte e-mail obsahujúci priložený obrázok, ktorý chcete uložiť.

2

Podržaním myši nad priloženým obrázkom zobrazíte jeho názov, formát a možnosti sťahovania.

3

Kliknutím na tlačidlo „Stiahnuť“ obrázok uložíte do predvoleného priečinka prehľadávača na stiahnutie.

4

Kliknutím na tlačidlo „Uložiť na disk“ stiahnete obrázok do svojho účtu Disku Google.

Uložiť obrázok zobrazený v tele e-mailu

1

Otvorte e-mail s obrázkom, ktorý chcete uložiť.

2

Pravým tlačidlom myši kliknite na obrázok a v ponuke vyberte príkaz „Uložiť obrázok ako“.

3

Vyberte cieľové umiestnenie na pevnom disku, kam chcete uložiť obrázok.

4

Kliknutím na tlačidlo „Uložiť“ stiahnete obrázok z Gmailu na pevný disk počítača. Otvorte obrázok tak, že prejdete na jeho umiestnenie v Prieskumníkovi súborov systému Windows 8 a dvakrát na neho kliknete.