Ako zakázať pomocníka technickej podpory HP

Čas je vo vašom podnikaní cennou komoditou, takže ho nemusíte zbytočne strácať pri riešení problémov a údržbe počítača. Aplikácia HP Support Assistant vo vašom počítači HP poskytuje komplexné riešenie pre správu, ktoré obsahuje nástroje na riešenie problémov, výukové programy, analýzu systému a automatické aktualizácie softvéru. Napriek jeho užitočnosti môžete mať problémy so systémom podpory HP. V takom prípade ho môžete deaktivovať pomocou ponuky Nastavenia programu.

Zakážte HP Support Assistant

1

Dvakrát kliknite na aplikáciu HP Support Assistant na pracovnej ploche, aby ste spustili program, potom kliknite na „Nastavenia“ v ľavom dolnom rohu okna.

2

Kliknite na kartu „Analýza zdravia“. Kliknite na rozbaľovaciu ponuku Frekvencia a vyberte možnosť Nikdy.

3

Kliknite na tlačidlo vedľa možnosti „Nikdy nekontrolovať aktualizácie“.

4

Kliknite na kartu „Vyladenie“, potom na rozbaľovaciu ponuku „Vyladenie: Frekvencia“ a vyberte možnosť „Nikdy“.