Ako pridať mriežky do hárka programu Microsoft Excel

Mriežky nie sú len ozdobou tabuľky Excel. Jasným rozlíšením riadkov a stĺpcov vašich pracovných hárkov. mriežka vám môže pomôcť lepšie prečítať a pochopiť obchodné údaje, ktoré obsahuje. Ak však list, ktorý dostanete od spolupracovníka alebo obchodného partnera, nemá mriežku, môžete ho pridať pomocou panela s nástrojmi Excel VIEW alebo PAGE LAYOUT.

1

Otvorte zošit programu Excel, do ktorého chcete pridať mriežku. Ak váš zošit obsahuje viac pracovných hárkov, vyberte kartu pre konkrétny hárok, s ktorým chcete pracovať.

2

Kliknite na panel s nástrojmi „ZOBRAZIŤ“ alebo „ROZVRHNUTIE STRÁNKY“.

3

Začiarknutím políčka Mriežky zobrazíte mriežku.

4

Kliknite na kartu panela „ROZLOŽENIE STRÁNKY“.

5

Začiarknite políčko „Tlačiť“ v skupine kariet Možnosti listu. Takto môžete vytlačiť mriežku spolu s údajmi z tabuľky.