Ako kombinovať percentá v programe Excel

V priebehu podnikania môže byť potrebné vykonať výpočty, pri ktorých je potrebné skombinovať percentá. Percentá je možné sčítať priamo dohromady, ak sa berú z rovnakého celku, čo znamená, že majú rovnakú základnú sumu. To by bol prípad, ak máte koláčový graf kategorizujúci výdavky vo vašej kancelárii a chcete vedieť celkové percento vynaložené na kancelárske potreby a počítačové vybavenie. Celkovou sumou by ste pridali dve percentá. Na vykonanie tejto operácie môžete použiť program Microsoft Excel.

1

Spustite program Microsoft Excel. Otvorte starý zošit alebo vytvorte nový.

2

Vyberte bunku, ktorá bude obsahovať percento, a zadajte do nej číslo. Napríklad zadajte „10“ do bunky v stĺpci A.

3

Naformátujte číslo v stĺpci A tak, aby išlo o percento. Najskôr vyberte bunku s číslom.

4

Vyberte kartu Domov. Kliknite na „Formátovať“ a potom na „Formátovať bunky“. Vyberte kartu „Číslo“, potom kliknite na položky „Percento“ a „OK“. Číslo v stĺpci B zmení svoje zobrazenie na percento. V predvolenom nastavení spoločnosť Microsoft vynásobí číslo 100; ak je to potrebné, upravte výsledok tak, aby zobrazoval sumu, napríklad 10% namiesto 1 000%.

5

Zadajte iné číslo do inej bunky a naformátujte ho tak, aby išlo o percento. Napríklad zadajte „5“ do bunky v stĺpci B a zmeňte ju na 5%.

6

Sčítajte percentá pomocou funkcie „Sum“ a výsledok zobrazte v inom stĺpci. Najskôr kliknite na bunku v stĺpci C a na paneli vzorcov kliknite na tlačidlo „Fx“. Vyberte možnosť „Súčet“ a potom „OK“.

7

Vyplňte textové polia vedľa položiek „Číslo1“ a „Číslo2“. Napríklad vyberte bunku s percentom v stĺpci A pre „Číslo1“ a vyberte bunku s percentom v stĺpci B pre „Číslo2“. Kliknite na tlačidlo „OK“ a percentá sa spočítajú. Napríklad ak ste skombinovali „10%“ a „5%“, v stĺpci C sa zobrazí „15%“.