Úprava farieb obrazovky na zariadení Apple iPhone

Rozhranie Apple iPhone používa pomerne konzistentné farby a vlastník nemôže zmeniť väčšinu farieb na obrazovke. Používatelia zariadení iPhone však môžu invertovať celkovú farebnú schému zariadenia. Obrátené farby obrazovky môžu pomôcť zrakovo postihnutým alebo farboslepým používateľom navigovať v telefóne a zvýšiť čitateľnosť textu.

1

Prejdite na domovskú obrazovku zariadenia iPhone a klepnite na aplikáciu „Nastavenia“.

2

Vyberte možnosť Všeobecné a klepnite na Prístupnosť.

3

Nájdite časť s názvom „Vízia“. Prepnite možnosť „Invertovať farby“. Keď je možnosť „Zapnutá“, farby iPhone budú obrátené.

4

Ak sa chcete vrátiť k normálnej farebnej schéme, klepnite na nastavenie späť na „Vypnuté“.