Ako ohýbať obrázok vo Photoshope

Adobe Photoshop obsahuje rozmanitú sadu nástrojov, ktorá vám umožňuje upravovať obrázok rôznymi spôsobmi, vrátane jeho ohýbania. Vykonaním tohto procesu dosiahnete zaujímavý deformovaný vzhľad vášho obrázka. Dosiahnutie ohnutého obrazu si vyžaduje použitie príkazu Warp, ktorý poskytuje niekoľko možností riadenia množstva a smeru ohybu. Pomocou ovládacích prvkov Osnovanie môžete dokonca ohýbať segmenty obrázka jedným smerom a ostatné segmenty ohýbať iným smerom.

1

Spustite program Adobe Photoshop CS5.

2

Kliknite na „Súbor“ v hornej časti okna a potom na „Otvoriť“.

3

Prejdite na umiestnenie obrazového súboru, ktorý chcete ohnúť, a potom dvakrát kliknite na súbor, aby ste ho otvorili vo Photoshope.

4

Kliknite na položku „Upraviť“ v hornej časti okna, potom na položku „Transformovať“ a potom kliknite na položku „Warp“. Týmto umiestnite okolo obrázka rámček s kruhmi. Kruhy sú držadlá, ktoré budú riadiť efekt warpu.

5

Potiahnite rukoväte a začnite ohýbať svoj obrázok.

6

Keď na obrázok použijete požadovaný efekt, stlačte na klávesnici kláves „Enter“.