Ako je možné získať ochrannú známku registrovanú podľa autorských práv na počítači pomocou CMD

Systém Windows obsahuje rôzne špeciálne symboly, ktoré môžete zadať ako text, aj keď sa nezobrazia na klávesniciach. Symboly chránené autorskými právami a registrované ochranné známky, ktoré sa vo vnútri kruhu zobrazujú ako „C“ alebo „R“, môžete získať v okne príkazového riadku alebo v akejkoľvek inej aplikácii na vašom osobnom počítači pomocou kódov klávesov Alt alebo mapy znakov. Kódy alternatívnych klávesov umožňujú zadať ľubovoľný špeciálny znak pomocou špeciálnej kombinácie klávesov s číselnou klávesnicou v počítači. Ak klávesnica vášho počítača neobsahuje číselnú klávesnicu, môžete použiť aplikáciu Mapa znakov, ktorá je súčasťou systému Windows.

Alternatívne klávesové kódy

1

Ak je funkcia Num Lock povolená na klávesnici, stlačte kláves „Num Lock“ v blízkosti číselnej klávesnice na pravej strane klávesnice, ak je vypnutá. Väčšina klávesníc má svetlo, ktoré sa zobrazuje, keď je povolená funkcia Num Lock.

2

Kliknite dovnútra príkazového riadku alebo do iného okna, do ktorého chcete vložiť symbol, a umiestnite textový kurzor na požadované miesto pre symbol.

3

Stlačte a podržte kláves „Alt“ na klávesnici, zadajte „0169“ pomocou číselnej klávesnice na pravej strane klávesnice pre symbol autorských práv alebo zadajte „0174“ pre symbol registrovanej ochrannej známky.

4

Uvoľnením klávesu „Alt“ sa váš symbol zobrazí v textovom kurzore v aktívnom okne.

Mapa znakov

1

Otvorte okno Mapa znakov kliknutím na tlačidlo „Štart“, kliknutím na „Všetky programy“, výberom priečinka „Príslušenstvo“, výberom položky „Systémové nástroje“ a kliknutím na položku „Mapa znakov“.

2

Vyhľadajte ikonu autorských práv alebo registrovanej ochrannej známky v šiestom rade znakov v okne Mapa znakov a kliknite na symbol, ktorý chcete použiť.

3

Po kliknutí na svoj symbol kliknite na tlačidlo „Vybrať“, aby sa zobrazil v poli Znaky na kopírovanie.

4

Kliknutím na tlačidlo „Kopírovať“ skopírujete znaky z poľa Znaky na kopírovanie do schránky.

5

Pravým tlačidlom myši kliknite v okne príkazového riadku alebo v inom okne, do ktorého chcete symbol skopírovať, a výberom položky „Prilepiť“ zadajte symbol.