Informačné technológie a ich využitie v podnikovom manažmente

S ďalšou inováciou v oblasti technológií sa vytvárajú nové podniky. Vďaka väčšiemu objemu obchodov prichádza technológia na pomoc uľahčením vecí. Tieto dva druhy existujú v symbiotickom vzťahu, ktorý zaručuje, že budú vždy existovať spolu.

Podnikanie existuje už od praveku. Ak sa má veriť knihám o histórii, možno to začalo ničím iným ako výmenným obchodom, ale odvtedy sa to zmenilo na niečo oveľa zložitejšie a nič z toho by nebolo možné bez technológie. Hlavné priemyselné odvetvia na svete by sa zrútili, ak by sa podnikom náhle vytrhla existencia a využívanie informačných technológií. Je to preto, že väčšinu obchodných transakcií a operácií nemožno v 21. storočí uskutočniť bez technológie.

V podnikaní je technológia nevyhnutná

V priebehu rokov spôsobila technológia výbuch v obchode a obchode. Kvôli technológii došlo k revolúcii v mnohých tradičných obchodných modeloch a koncepciách. Technológia nám dala príležitosť vidieť veci z novej perspektívy a k tomu, čo sme už robili, pristupovať z novej perspektívy. Táto technológia nám tiež poskytla vyššiu efektivitu pri podnikaní.

Niektoré z oblastí, v ktorých je technológia pre podnikanie kľúčová, zahŕňajú systémy predaja, používanie IKT v riadení, účtovné systémy a ďalšie zložité aspekty každodenných obchodných aktivít. Vďaka technológii vzniklo dokonca niečo také jednoduché ako kalkulačka, ktorá bola vo svojej dobe revolučná. Je ťažké si predstaviť, že by ste sa vrátili k manuálnemu vykonávaniu úloh. Trvalo by nám to asi tak 100 rokov späť.

Technológia ako zdroj podpory a bezpečnosti

Táto technológia nám umožňuje automatizovať množstvo procesov, čo zvyšuje našu produktivitu. To je možné, pretože nám to umožňuje používať menej zdrojov, čo nám umožňuje zlepšovať kvalitu pri nízkych nákladoch a zvyšovať rýchlosť, s akou môžeme zákazníkom dodávať. V tomto procese sa stalo možné obslúžiť ešte viac klientov.

Technológia tiež uľahčuje ukladanie ďalších informácií pri zachovaní integrity týchto informácií. Sme schopní lepšie uchovávať citlivé a dôverné informácie spôsobom, ktorý ich robí menej zraniteľnými v prípade porušenia ochrany údajov. Informácie je možné v prípade potreby okamžite načítať a analyzovať nielen na štúdium minulých trendov, ale aj na predpovedanie budúcnosti. To zase môže pomôcť pri rozhodovacom procese.

Technológia ako odkaz na svet

Komunikácia je súčasťou podnikania. Takže preprava a procesy robia z podnikania sieť komplikovaných procesov, ktoré navzájom súvisia. Vďaka technológii bolo možné globalizovať obchodné operácie. Teraz môže takmer každý podnikať prakticky kdekoľvek, z ktorejkoľvek miestnosti v dome.

Vďaka technológiám mohli mať podniky vo svete širší dosah. Najlepším príkladom je internet a World Wide Web. Internet je v súčasnosti rozhodujúcou súčasťou marketingovej kampane všetkých firiem, pretože umožňuje podnikom prilákať zákazníkov po celom svete.

Vďaka technológii, ktorá je dobre integrovaná do podnikania, sa život stal skutočným. Bolo by hlúpe popierať, že existujú aj hrozby pre podnikanie, ktoré prináša technológia. Patria sem škodlivé činnosti vykonávané činnosťami a organizáciami, napríklad hackerstvo. Z tohto dôvodu je dôležité, aby podniky uplatňovali zodpovednosť pri používaní technológií na podnikanie. S dobrom, ktoré technológia prináša, treba vyriešiť aj niečo zlé. Je to niečo, čo stojí za všetku batožinu, a musíme ju uznať a zodpovedne ju využiť na zlepšenie našich firiem.

Aký vplyv majú informačné technológie na podnikanie?

Priemyselná revolúcia zmenila veci v obchodnom svete, vďaka čomu sa veľa procesov zefektívnilo a produktivita sa zvýšila stonásobne. Podnikateľský svet však celé storočie potom stagnoval. S technologickou revolúciou a využívaním technológií v podnikaní sa však veci zmenili ešte razantnejšie ako počas priemyselnej revolúcie a dalo by sa bez obáv tvrdiť, že už nikdy nebude ako predtým. Rýchlosť, s akou sa technológia vyvíja a prispôsobuje, je exponenciálna k bodu, keď sú všetky podniky strhnuté vlnou, či už sú na to pripravené alebo nie. Nemusí sa zdať, že sme dosiahli toľko pokroku, ale ani len pred 5 rokmi nemali sociálne médiá žiadny konzum, mobilné telefóny sa nepoužívali na podnikanie, cloudové riešenia neexistovali,generácia aplikácií sa ešte nenarodila a všesmerový marketing robil svoje kroky.

Táto technológia vo veľkom zmenila všetky aspekty podnikania a nikdy predtým sa to nestalo tak rýchlo v histórii. Konkrétnejšie uvádzam niekoľko spôsobov, ako informačné technológie ovplyvnili podnikanie:

Príchod mobilných riešení

Mnoho ľudí považuje mobilitu za ďalšiu veľkú hranicu pre podniky. Algoritmy spoločnosti Google to odrážajú, pretože z nich robia mobilné weby prioritu. Vaše podnikanie a všetky jeho aspekty sa dajú zvládnuť, iba s tabletom alebo smartfónom. Od obsahového marketingu cez vzťahy so zákazníkmi až po predaj a služby typu back-end, ako je fakturácia a preprava, všetka táto sila je vo vašich rukách.

Mobilné riešenia však nie sú len o firmách; sú aj o spotrebiteľoch. Tisícročná generácia používa svoje telefóny na všetko od nákupu a predaja až po zdieľanie svojich skúseností so svojimi priateľmi a hľadanie miestnych firiem.

Fenomén cloud computingu

Cloudové výpočty umožnili podnikom outsourcovať mnohé zo svojich funkcií prostredníctvom internetu prostredníctvom tretích strán. Umožňuje spracovanie variabilných dátových balíkov, ale tiež umožňuje podnikom rýchlo expandovať a využívať mobilitu bez obáv z pádov, výpadkov a straty dát. Toto umožnilo malým a stredným podnikom získať prístup k zdrojom, ktoré by ich len pred pár rokmi stáli majetok. V skutočnosti boli hracie podmienky vyrovnané.

Zvýšená segmentácia zákazníkov

Pretože stále viac a viac údajov prúdi, je teraz oveľa jednoduchšie analyzovať a získať hlboký prehľad o veciach, ktoré zákazníci hľadajú. Služby Analytics sa rozširujú každým dňom a umožňujú podnikom segmentovať ich vyhliadky do čoraz konkrétnejších skupín, čo výrazne uľahčuje ich zacielenie a získanie väčšej hodnoty za ich peniaze z reklamy. Rovnako jednoduché ako mať účet Google môže dať podniku vedieť, odkiaľ používateľ pochádza, aký typ prehliadača používa, ako narazil na web, čo na ňom robí, ako dlho pravdepodobne zostane a v ktorom okamihu sa rozhodli odísť. Existujú ešte pokročilejšie analytické služby, ktoré umožňujú podnikom ešte viac spresniť túto segmentáciu, aby mohli radikálne vylepšiť svoje konverzie.

Zvýšená konektivita

Technológia uľahčila ľuďom zostať v kontakte. Či už hľadáte komunikáciu so svojimi zamestnancami a kolegami prostredníctvom videohovoru alebo zasielanie e-mailových oznámení potenciálnym zákazníkom, mobilné technológie a neustále inovácie, ktoré sa odohrávajú v tomto priestore, umožnili komunikácii dostať sa na novú úroveň hyperrealizmu .

Znižovanie nákladov a zvyšovanie užitočnosti

Existujú dve hlavné veci, ktoré sa spojili, aby umožnili to, čo sa nazýva „trh kupujúceho“. Je to skutočnosť, že hardvér aj softvér, ktoré sú potrebné pri vytváraní potrebných softvérových riešení, sú čoraz dostupnejšie a skutočnosť, že sa čoraz viac objavuje čoraz viac podnikateľov, ktorí sú tiež technicky zdatní. Boli časy, keď veľkej spoločnosti trvalo asi rok, kým sa vybudoval zásobný systém typu back-end. Niekoľkým absolventom vysokej školy teraz trvá to isté, kým vybudujú to isté. Pretože sú riešenia ponúkané za prijateľnú cenu a ich použitie je veľmi jednoduché, podniky do nich nemusia investovať príliš veľa peňazí, čo uľahčilo podnikanie.

Meniaca sa spotrebiteľská základňa

Mileniáli dospeli a teraz sú silou vedúcou k modernej ekonomike. Čoskoro viac ako polovica americkej pracovnej sily bude pozostávať z mileniálov a čoskoro tiež prídu do svojho vrcholného blahobytu, kde budú mať veľa peňazí na investovanie a len veľmi málo finančných záväzkov, ktoré im prinesú veľa disponibilného príjmu. Sú čo do počtu väčšie ako populačné ročníky a so svojimi peňaženkami sú oveľa liberálnejší. Sú tiež o okamžitom uspokojení. Boli tiež vychované pomocou internetu. Sú prepojení, technicky zdatní a pripravení minúť výdavky. Firmy sa musia prispôsobiť tejto novej zákazníckej základni, ak majú prosperovať.

Väčšie úvahy o sociálnych dopadoch podnikania

Už nemôžete len predpokladať, že vaše podnikanie funguje vo vákuu. Sociálne siete zmenili svet na menšie miesto, kde sa používatelia môžu pripojiť bez ohľadu na to, kto sú, odkiaľ sú a aký sú bohatí. Iba pred pár rokmi ste sa mohli dostať k tomu, keby bol váš zákaznícky servis v poriadku. Ak nechcete, aby vaše webové stránky s recenziami nepriaznivo vplývali na ľudí, ktorí sa o vašej službe na sociálnych sieťach chvastajú, musíte teraz vynaložiť ďalšie úsilie. Firmy si preto musia dávať pozor na svoju online reputáciu a musia pracovať na svojej digitálnej stope.

Koniec výpadku

To je vlastne negatívny vplyv technológie. Vďaka zvýšenej konektivite majú jednotlivci teraz čoraz menej času na seba. Zdá sa, že dovolenka je už len minulosťou a väčšina ľudí pracuje, aj keď sú na dovolenke. Pretože k svojim e-mailom, textom a sociálnym médiám máme vždy prístup prostredníctvom našich telefónov a notebookov, je čoraz ťažšie sa odpojiť a ukončiť.

Prečo sú informačné technológie pre organizáciu dôležité?

Môže to byť trochu ťažké pochopiť dôležitosť informačných technológií pre organizáciu, ak nie ste IT profesionál. Existuje však veľa spôsobov, ako sú informačné technológie pre organizáciu kľúčové.

Obchodné

Svet podnikania sa navždy zmenil, keď sa na scénu dostali počítače. Podniky môžu využívať informačné technológie pomocou počítačov a iného softvéru na hladší chod svojich operácií. Používajú ho v rôznych oddeleniach vrátane financií, výroby, ľudských zdrojov a bezpečnosti.

Vzdelávanie

Vzdelávanie je jednou z hraníc technológie a s technológiou každým dňom rastie. Je dôležité, aby vzdelávanie dokázalo držať krok s technologickým pokrokom tým, že študentov oslovuje spôsobom, ktorý im primerane pomáha pripraviť sa na budúcnosť. Študenti v dnešných triedach majú byť mysliteľmi, podnikateľmi, učiteľmi a investormi zajtrajška, takže na ich prípravu by sa mala použiť technológia. To zahŕňa použitie pomôcok vo výučbe, ako sú počítače, mobilné telefóny a tablety, ako aj používanie internetu ako prostriedku učenia sa.

Financie

S rastúcim počtom transakcií prebiehajúcich online je dôležité, aby finančné a bezpečnostné inštitúcie spolupracovali na zaistení bezpečného internetu. Pretože sa na internete vykonáva viac transakcií, bude potrebné vytvoriť viac sietí a väčšiu bezpečnosť, čo bankám umožní zabezpečiť bezpečnosť nákupov a predajov.

Zdravie

Vďaka vylepšeniam informačných technológií je reforma zdravotníctva stále ľahšia. Lekárske kancelárie sú teraz schopné navzájom si zdieľať lekárske informácie a môžu získať vaše zdravotné údaje od vašich predchádzajúcich lekárov. Toto umožňuje včasnú starostlivosť, ako aj zníženie nákladov.

Bezpečnosť

S rastúcim počtom transakcií uskutočňovaných online existuje čoraz väčšia potreba bezpečnosti. Informačná technológia je to, čo umožňuje udržiavať vaše údaje a informácie v bezpečí a prístupné iba vy. Vďaka šifrovaniu a heslám sú vaše digitálne údaje bezpečne ukryté a prístup k nim majú iba tí, ktorí na to majú váš súhlas.

Ako môžem použiť technológiu na efektívnejšiu prácu?

Ako vlastníka firmy vás asi zaujíma, ako môžete využiť technológiu na maximálny potenciál pre vaše podnikanie.

Najskôr pomocou technológie integrujte komunikáciu vo svojej organizácii. Umožnite svojim zamestnancom byť navzájom na jednej strane. Používajte napríklad platformy na spoluprácu a sociálne médiá, aby ste boli informovaní o tom, čo sa v podniku deje a kam smeruje. Takto budú synchronizované s obchodnými cieľmi a ich produktivita sa výrazne zvýši.

Technológiu môžete tiež použiť na zlepšenie služieb, ktoré poskytujete zákazníkom. Umožníte im tak poskytovať spätnú väzbu k vašim produktom a službám a tiež návrhy, čo môžete zlepšiť.

Vďaka vylepšeniu bezpečnostných štandardov môžete tiež úplne zbaviť hesiel a vyskúšať biometrické bezpečnostné systémy, ktoré nevyžadujú, aby ste si pamätali tucet hesiel naraz.