Ako aktualizovať systém BIOS na počítači Dell Inspiron

Ako proxy medzi vašim operačným systémom a hardvérovými komponentmi, ktoré poskytujú počítaču jeho užitočnosť a umožňujú vašu produktivitu, je systémový systém BIOS pravdepodobne najdôležitejšou súčasťou softvéru vo vašom podnikovom systéme. Aktualizácia systému BIOS zabezpečí, že všetky komponenty vo vašom systéme budú pracovať čo najefektívnejšie a minimalizovať tak chyby a následné výpadky spôsobené chybami systému BIOS. Vyhľadanie a načítanie najnovšieho systému BIOS pre váš počítač Dell Inspiron je jednoduchý proces.

1

Otvorte webový prehľadávač a prejdite na domovskú stránku podpory Dell. Kliknite na odkaz „Nájsť ovládače, BIOS a ďalšie aktualizácie“ pod podnadpisom „Ovládače a súbory na stiahnutie“. Dostanete sa na obrazovku požadujúcu váš servisný štítok Dell alebo kód expresnej služby.

2

Kliknite na pole „Servisný štítok alebo kód expresnej služby“ a zadajte príslušný kód pre váš počítač Inspiron. Existujú tri alternatívne spôsoby získania tohto čísla, pokiaľ už k nemu nemáte prístup, pod stĺpcom „Nie“.

3

Kliknutím na šípku vedľa položky „BIOS“ rozbaľte sekciu. Vyhľadajte položku „Dell-BIOS“ s najnovším dátumom vydania a kliknite na odkaz „Stiahnuť súbor“ pre túto položku. V okne, ktoré sa otvorí, kliknite na tlačidlo „Stiahnuť teraz“.

4

Aktualizáciu systému BIOS spustíte dvojitým kliknutím na inštalačný súbor. Mal by mať názov súboru vo formáte „I519-106.exe“. Aktualizáciu systému BIOS spustíte kliknutím na tlačidlo „Aktualizovať“ v otvorenom okne. Po dokončení aktualizácie sa zobrazí hlásenie „Flash BIOS úspešne“. Kliknutím na tlačidlo „OK“ a potom na tlačidlo „Yes“ reštartujte počítač a dokončite aktualizáciu.