Ako mať pevné pripojenie na internet a telefón súčasne

Širokopásmové pripojenie Digital Subscriber Line (DSL) využíva vodiče umiestnené v telefónnych službách na zabezpečenie prístupu na internet pre váš domov alebo podnik. Inštalácia DSL ale neobmedzuje váš prístup k telefónnym službám súčasne. Vďaka použitiu rozdeľovača počas inštalácie môžete mať prístup k internetovým aj telefónnym službám súčasne bez toho, aby ste medzi nimi rušili.

1

Kontaktujte poskytovateľa DSL vo vašej oblasti, zvyčajne telefónnu spoločnosť alebo iného poskytovateľa internetových služieb (ISP), a zaregistrujte sa na získanie služieb.

2

Pripojte rozdeľovač linky DSL do zásuvky na stene, ktorú používate na pripojenie modemu DSL. Rozdeľovač rozdeľuje služby konektora na dve, jednu pre telefón a druhú pre modem.

3

Zapojte telefónny drôt do jednej z rozdeľovačov. Druhý koniec kábla zapojte do zásuvky na zadnej strane modemu DSL.

4

Zapojte ethernetový kábel do zadnej časti modemu DSL a druhý koniec kábla do dostupného ethernetového portu na počítači. Zapojte napájací kábel modemu do neďalekej zásuvky.

5

Zapnite počítač a počkajte, kým počítač spustí obrazovku na pracovnej ploche. Zapnite modem a počkajte, kým sa pripojí k vášmu ISP. Po nadviazaní spojenia by sa mala rozsvietiť kontrolka online.

6

Prejdite vo svojom počítači na tlačidlo „Štart“ a potom vyberte „Ovládací panel“. Kliknite na „Sieť a internet“, potom na „Centrum sietí a zdieľania“ a potom na „Nastaviť pripojenie alebo sieť“. Kliknutím na tlačidlo „Pripojiť k internetu“ využijete nové pripojenie k internetu vo vašom systéme.

7

Zapojte sieťový filter DSL do druhého konektora rozdeľovača, aby ste odfiltrovali akýkoľvek šum z pripojenia. Druhý telefónny drôt zapojte do filtra a potom do telefónu, aby ste mohli používať telefónnu službu spolu s internetovou službou.