Ako urobiť PNG menším

Formát Portable Network Graphics (PNG) používa na zobrazenie obrázkov s bezstratovou kompresiou rastrové obrázky. Aj keď si tento formát získal obľubu, istý čas ho podporuje väčšina prehľadávačov a grafických programov. Spoločnosť Microsoft ponúka podporu pre súbory PNG v programe Paint systému Windows 7, ktorý vám umožňuje meniť veľkosť súborov PNG bez potreby ďalšieho sťahovania. Zmenšením obrázkov PNG získate ďalšiu výhodu menšej veľkosti súboru, ktorá je dôležitá pre použitie online.

1

Program otvoríte kliknutím na tlačidlo „Štart“, „Všetky programy“, „Príslušenstvo“ a „Maľovanie“.

2

Podržte stlačený kláves „Ctrl“ a stlačte „O.“ Kliknite na súbor PNG v otvorenom navigačnom okne a kliknutím na tlačidlo „Otvoriť“ ho otvorte.

3

V skupine Obrázok na hornej karte Domov kliknite na možnosť „Zmeniť veľkosť“.

4

Do poľa Horizontálne alebo Vertikálne zadajte číslo od 1 do 99. Toto číslo predstavuje percento pôvodnej veľkosti, takže ak chcete znížiť o polovicu ktorúkoľvek z dimenzií, zadajte hodnotu 50. Pretože je predvolene začiarknuté políčko „Zachovať pomer strán“, pri zadávaní hodnoty do obidvoch polí sa obe polia menia. Ak chcete zadať konkrétnu veľkosť, kliknite na „Pixely“ a do príslušných polí Horizontálne alebo Vertikálne zadajte príslušné veľkosti.

5

Kliknutím na tlačidlo „OK“ zmenšíte súbor PNG.

6

Kliknite na modrú ikonu dokumentu umiestnenú naľavo od karty Domov a vyberte možnosť „Uložiť ako“. Vyberte nový názov súboru a kliknite na tlačidlo „Uložiť“, aby ste zabránili prepísaniu pôvodného súboru PNG.