Rozdiel medzi absolutóriom, prepúšťaním a rezignáciou

"Už tu nepracuje."

Vaši zamestnanci nepochybne často používajú túto krátku frázu na opísanie rôznych scenárov pracovného oddelenia zamestnancov. Referenčný zamestnanec mohol dať výpoveď, mohol byť prepustený alebo mohol byť prepustený. Mohol odstúpiť dobrovoľne s oznámením alebo bez oznámenia, alebo mohol podať výpoveď nedobrovoľne ako náhradu za prepustenie. Každý scenár obsahuje zákonné povinnosti, ktoré musíte ako zamestnávateľ dodržať pred uskutočnením oddelenia pracovného pomeru, v čase oddelenia pracovného pomeru a po jeho uskutočnení.

Prepustenie zamestnanca

Môžete prepustiť alebo prepustiť zamestnanca. Zamestnanec je zvyčajne prepustený za to, že robí niečo, čo nie je v najlepšom záujme vašej firmy, čo sa nazýva prepustenie „pre vec“, takže tento výraz má negatívnu konotáciu. Keď je zamestnanec prepustený, jeho pracovný pomer končí buď okamžite, alebo k určitému dátumu - podľa rozhodnutia zamestnávateľa. Ak je zamestnanec prepustený pre príčinu, v niektorých štátoch to môže zabrániť tomu, aby si mohol uplatniť nárok na podporu v nezamestnanosti.

Následne by ste mali starostlivo zdokumentovať okolnosti, ktoré viedli k prepusteniu zamestnanca, aby ste podporili svoj prípad, že by nemal dostávať nezamestnanosť. Spoločnosti obvykle platia zamestnancovi poistenie v nezamestnanosti, takže chcete, aby bola vaša politika v súlade s čo najmenším počtom nárokov.

Uchovávajte aktualizované záznamy o zamestnancoch, ktorí boli prepustení pre príčinu. V budúcnosti vás možno bude ohľadom týchto zamestnancov kontaktovať, v rámci kontroly referencie o zamestnaní alebo vyhľadávania na pozadí. Kompletný záznam o zamestnaní umožňuje vašim zamestnancom presne odpovedať na otázky týkajúce sa pracovného oddelenia.

Prepúšťanie zamestnanca

Niekedy musíte zamestnanca nechať ísť, a to na základe neočakávaných faktorov, ako je pokles tržieb, ktorý vyplynul z nedávno prijatého zákona. Tento typ oddelenia práce je nedobrovoľný, nie je to však chyba zamestnanca. Keď je zamestnanec prepustený, obvykle má prístup k svojim dávkam v nezamestnanosti pri hľadaní nového zamestnania.

Prijatie výpovede zamestnanca

Ak sa zamestnanec rozhodne ukončiť svoj pracovný pomer, z práce rezignuje. Odstúpenie môže byť okamžité alebo vás zamestnanec môže informovať o svojom úmysle skončiť s platnosťou v budúcnosti. Typická je dvojtýždňová výpoveď, ale zamestnávateľ môže implementovať politiku, ktorá si vyžaduje výpoveď v trvaní 30 dní alebo viac, ak je pozícia kritická. Nedodržanie požiadaviek oznámenia o demisii zamestnávateľa môže mať za následok stratu kľúčových pracovných výhod, napríklad stratu výplaty za dni dovolenky.

Majte na pamäti rozdiely

Spôsob, akým charakterizujete koniec zamestnania zamestnanca, môže mať pre vašu spoločnosť dlhodobé právne následky. Ak prepustíte zamestnanca pre príčinu, ale on popiera okolnosti a charakterizáciu zamestnanca, pretože ste ho ukončili, môže byť vaša spoločnosť žalovaná za vyplatenie spätnej platby a za akékoľvek odmietnuté výhody. Ak jeden z vašich zamestnancov odpovie na žiadosť o pridelenie referencie tým, že predchádzajúci zamestnanec bol prepustený namiesto toho, aby bol prepustený - ak v dôsledku toho táto osoba stratí nové zamestnanie -, vaša spoločnosť môže nakoniec čeliť žalobe.

Či už je zamestnanec prepustený, je prepustený alebo rezignoval - ako vlastník firmy je vašou povinnosťou viesť presný záznam o zamestnaní, aby ste mohli preukázať základ rozchodu zamestnancov.