Ako si vyrobiť indexové karty v systéme Microsoft

Registračné karty sú ideálne na usporiadanie a zhustenie informácií do kritických bodov. Ručné vyplnenie každej karty však môže byť neefektívne a namáhavé - a nie zvlášť profesionálne, ak karty distribuujete klientom alebo zákazníkom. Môžete však použiť program Microsoft Word na zefektívnenie procesu a maximalizáciu kontroly nad vzhľadom a dizajnom indexových kariet.

1

Otvorte program Microsoft Word. Na páse s nástrojmi vyberte možnosť „Rozloženie stránky“ a potom kliknite na položku „Orientácia“.

2

Z možností vyberte možnosť Na šírku. Kliknite na „Veľkosť“ a potom na „Ďalšie formáty papiera“.

3

V rozbaľovacej ponuke „Veľkosť papiera“ vyberte možnosť „Vlastná veľkosť“. Zadajte „5“ do poľa Šírka a „3“ do poľa Výška. Kliknite na tlačidlo „OK“.

4

Kliknite na „Okraje“ a vyberte požadované nastavenie, aby ste zvýšili alebo znížili medzery okolo okrajov karty.

5

Vyplňte kartu požadovaným textom alebo iným obsahom. Stlačením klávesovej skratky Ctrl-Enter prejdete na ďalšiu kartu.

6

Kliknite na „Súbor“ a potom na „Tlačiť“. Kliknutím na možnosť „Ručne tlačiť na obe strany“ nakonfigurujete tlačiareň na tlač na obe strany indexovej karty.