Ako vložiť obrázok JPEG do programu Microsoft Paint

Microsoft Paint je základný grafický program zahrnutý v systéme Microsoft Windows 7. Program MS Paint podporuje obrázky JPEG a dokáže ich otvoriť priamo v programe. Vloženie JPEG alebo časti obrázka JPEG je však zložitejšie, pretože je možné otvoriť iba jeden obrázok súčasne. To znamená, že na rozdiel od mnohých iných grafických programov nemôžete súbory JPEG presunúť do druhého obrázka. Toto obmedzenie môžete obísť pomocou schránky systému Windows.

1

Kliknutím na tlačidlo „Štart“, „Všetky programy“, „Príslušenstvo“ a „Paint“ otvorte program MS Paint.

2

Podržte stlačenú klávesu „Ctrl“ a stlačte „O“, čím vyvoláte výberové okno „Otvoriť“. V okne Otvoriť výber dvakrát kliknite na obrázok JPEG, ktorý chcete vložiť do iného obrázka. Obrázok JPEG sa otvorí v programe Skicár.

3

Podržte stlačený kláves „Ctrl“ a stlačením „A“ vyberte celý obrázok JPEG. Prípadne kliknite na tlačidlo „Vybrať“ na karte Domov a ťahaním myši po časti obrázka JPEG ho vyberte.

4

Podržte kláves „Ctrl“ a stlačte „C“, aby ste skopírovali obrázok JPEG alebo vybranú časť.

5

Otvorte druhý obrázok rovnako, ako ste vytvorili prvý obrázok JPEG. Do tohto obrázka sa vloží prvý obrázok JPEG.

6

Podržte kláves „Ctrl“ a stlačte „V“, aby ste vložili prvý JPEG do novootvoreného obrázka.

7

Kliknite a presuňte kopírovaný obrázok JPEG kamkoľvek chcete, aby sa na stránke zobrazil.

8

Podržte stlačený kláves „Ctrl“ a stlačením klávesu „S“ zmeny uložte.