Ako premosťovať bezdrôtové pripojenie pomocou smerovača Linksys a smerovača Netgear

Jednou z užitočných vecí, ktoré môžete urobiť s dvoma smerovačmi, je nastavenie v režime bezdrôtového opakovania alebo premostenia. V tomto režime smerovače spolupracujú na posilnení bezdrôtovej siete vašej firmy a zvýšení jej polomeru. Jeden smerovač je pripojený priamo k zdroju internetu, napríklad k modemu, a slúži ako sieťová základňa, zatiaľ čo druhý smerovač je pripojený k prvému smerovaču. Režim mosta môžete nastaviť, aj keď smerovače vyrábajú rôzne spoločnosti, napríklad Netgear a Linksys.

1

Pripojte každý smerovač k zdroju napájania a smerovač Netgear k modemu pomocou ethernetového kábla. Na dočasné pripojenie smerovača k počítaču použite ďalší ethernetový kábel.

2

Otvorte webový prehľadávač na pripojenom počítači a do panela s adresou zadajte „192.168.1.1“ (bez úvodzoviek). Stlačte kláves „Enter“ a potom zadajte používateľské meno a heslo smerovača, čím otvoríte ponuku konfigurácie.

3

Otvorte kategóriu „Nastavenia bezdrôtového pripojenia“ a nastavte názov siete (SSID), kanál, režim prenosu, nastavenie zabezpečenia (musí byť „WEP“ alebo bez zabezpečenia) a bezpečnostný kľúč. Všimnite si tu použité nastavenia, pretože ich musíte duplikovať v nastaveniach smerovača Linksys.

4

Kliknite na odkaz „Bezdrôtová opakujúca sa funkcia“ v konfiguračnej časti v časti Rozšírené. Začiarknite políčko „Povoliť funkciu bezdrôtového opakovania“ a vyberte možnosť „Bezdrôtová základňová stanica“.

5

V spodnej časti smerovača Linksys vyhľadajte dlhý reťazec znakov označených ako „MAC Address“, ktorý by mal vyzerať podobne ako tento: „1E-43-7Y-8U-32-J9.“ Zadajte adresu MAC smerovača Linksys do poľa „Repeater MAC Address 1“ a kliknite na tlačidlo „Použiť“. Kliknite na „Odhlásiť sa“ a zatvorte webový prehľadávač alebo kartu prehľadávača.

6

Odpojte ethernetový kábel od počítača a zapojte ho do smerovača Linksys. Na pripojenie smerovača Linksys k počítaču použite ďalší ethernetový kábel. Obe tieto fyzické pripojenia sú dočasné.

7

Na pripojenom počítači otvorte webový prehľadávač a znova zadajte „192.168.1.1“. Po zobrazení výzvy zadajte používateľské meno a heslo smerovača Linksys, aby ste otvorili jeho konfiguračnú ponuku. Prejdite do ponuky „Bezdrôtové pripojenie“ a nastavte nastavenia bezdrôtovej siete presne tak, ako ich máte v smerovači Netgear.

8

Kliknite na tlačidlo „Pripojenie“ v sekcii Nastavenia smerovača a otvorte kartu „Nastavenia Internetu“. Vyberte možnosť „IPv4“, v rozbaľovacej ponuke „Typ internetového pripojenia“ vyberte možnosť „Bridge Mode“ a potom kliknite na odkaz „Získať adresu IPv4 automaticky“. Kliknutím na tlačidlo „OK“ uložte svoje nastavenia.

9

Odpojte oba ethernetové káble - medzi počítačom a smerovačom Linksys a medzi smerovačmi - a premiestnite smerovač Linksys na požadované miesto. Tieto ethernetové káble už nepotrebujete, pretože smerovače sa budú navzájom pripájať v režime mosta bezdrôtovo.