Aký kláves F obnovuje systém v systéme Windows 7?

Microsoft Windows 7 je dodávaný s niekoľkými vstavanými možnosťami opráv, ktoré vám pomôžu, ak váš počítač prestane správne fungovať. Jednou z týchto možností je Obnovenie systému, ktorá vám umožní vrátiť zariadenie do predchádzajúceho stavu pred inštaláciou programu alebo ovládača zariadenia. Nástroj Obnovenie systému je prístupný z ponuky Štart vo Windows 7. Ak sa vám nepodarí úspešne zaviesť systém Windows, máte prístup k nástroju Obnovovanie systému a ďalším možnostiam opravy stlačením klávesu F8 pri spustení počítača.

1

Vypnite počítač. Ak máte Windows, kliknite na „Štart“ a potom na „Vypnúť“. Ak nemôžete používať systém Windows a počítač je stále zapnutý, stlačte a podržte vypínač na desať sekúnd, kým sa počítač nevypne.

2

Stlačením a uvoľnením vypínača zapnite počítač a potom stlačte a podržte kláves „F8“ na klávesnici. Obrazovka Advanced Boot Options sa spustí po niekoľkých sekundách.

3

Pomocou klávesov so šípkami vyberte požadovanú možnosť. V prípade Obnovenia systému zvoľte možnosť „Opraviť počítač“. Stlačte Enter.

4

Vyberte dátum v kalendári Obnovenia systému, ktorý je tesne pred časom, keď ste začali mať problémy s počítačom. Systém Windows nastavuje bod obnovenia pri inštalácii nových aktualizácií, ovládačov zariadení a softvéru. Body obnovenia v kalendári vrátia váš počítač do stavu softvéru pred jednou z týchto inštalácií.

5

Potvrďte, že chcete vykonať obnovenie, a kliknite na tlačidlo „Dokončiť“. Počkajte, kým sa počítač úplne reštartuje.