Ako synchronizovať Apple iPhone s Apple iMac

Synchronizácia vášho iPhone s iMacom vytvorí zálohu obsahu a nastavení zariadenia v počítači. Odporúča sa vykonávať pravidelné synchronizácie, aby ste sa vyhli strate akéhokoľvek obsahu, ak by došlo k poruche alebo strate prenosného zariadenia. Záložné súbory iPhone je možné obnoviť aj v prípade, že potrebujete resetovať zariadenie alebo ho nahradíte iným slúchadlom. Synchronizácia je tiež efektívny spôsob kopírovania nového obsahu do vášho iPhone, ktorý ste si stiahli z iTunes Store na svojom iMacu.

Synchronizuje sa pomocou kábla

1

Spustite iTunes na svojom iMacu a kliknite na ponuku „Pomoc“ v hornej časti okna. Vyberte možnosť „Skontrolovať dostupnosť aktualizácií“ a povoľte inštaláciu všetkých dostupných aktualizácií. ITunes sa reštartujú po dokončení aktualizácií.

2

Jeden koniec USB kábla iPhone zapojte do USB portu na iMacu a druhý koniec do iPhone. Aplikácia iTunes zistí iPhone a pridá ho do zoznamu Zariadenia v ľavom stĺpci.

3

Kliknite na iPhone v zozname zariadení a potom na kartu „Súhrn“ v hlavnom okne iTunes.

4

Kliknutím na tlačidlo „Synchronizovať“ v pravom dolnom rohu okna iTunes synchronizujete iPhone s iMacom.

Synchronizuje sa cez Wi-Fi

1

Spustite iTunes a pripojte svoj iPhone k iMacu pomocou kábla USB. Vykonajte bežnú synchronizáciu a nechajte iPhone pripojený k iMacu pomocou kábla USB. Pri počiatočnom nastavovaní synchronizácie Wi-Fi to musíte vykonať iba raz.

2

V iTunes otvorte kartu „Súhrn“ a v sekcii Možnosti začiarknite políčko „Synchronizovať s týmto iPhone cez Wi-Fi“. Odpojte iPhone od počítača.

3

Pripojte iPhone k nabíjačke, zatiaľ čo je pripojený k rovnakej sieti ako váš iMac. Aplikácia iTunes automaticky zistí iPhone a vykoná bezdrôtovú synchronizáciu.