Ako otvoriť súbor XML

Súbor XML obsahuje zoznam údajových objektov, ktoré používate na webovej stránke alebo na prenos údajov z jedného databázového systému do druhého. Na otvorenie súboru XML môžete použiť vlastnú aplikáciu tretej strany na úpravy XML, alebo môžete použiť Poznámkový blok Windows, ktorý je súčasťou každej verzie operačného systému Windows.

1

Skopírujte súbor XML do dočasného priečinka z hostiteľa svojej webovej stránky alebo ho presuňte do sekcie Moje dokumenty v priečinkoch profilu systému Windows.

2

Pravým tlačidlom myši kliknite na súbor a potom kliknite na príkaz „Otvoriť v“. V zozname programov sa zobrazuje akýkoľvek program kompatibilný s XML. Softvér môžete otvoriť pomocou programu Poznámkový blok, ktorý je zobrazený, alebo ho môžete otvoriť pomocou iného programu, napríklad Visual Studio, Excel alebo Poznámkový blok ++.

3

Kliknite na program, ktorý chcete použiť na otvorenie súboru. Softvérový editor a súbor sa otvoria súčasne.